Ozoneringsanlæg bliver brugt til at rense drikkevand i lande som Frankrig og Holland, hvor vandet ofte kommer fra overfladekilder. Hidtil er det ikke brugt i Danmark, men nu vil forskere fra DTU Miljø teste, om det kan fjerne DMS, hvis det kombineres med et biofilter, der kan fjerne det kræftfremkaldende nedbrydningsproduktet NDMA. Fotot her viser et ozoneringsanlæg fra O3Nordic, som bliver brugt til at fjerne klorethener fra vand i en afværgeboring.
Ozoneringsanlæg bliver brugt til at rense drikkevand i lande som Frankrig og Holland, hvor vandet ofte kommer fra overfladekilder. Hidtil er det ikke brugt i Danmark, men nu vil forskere fra DTU Miljø teste, om det kan fjerne DMS, hvis det kombineres med et biofilter, der kan fjerne det kræftfremkaldende nedbrydningsproduktet NDMA. Fotot her viser et ozoneringsanlæg fra O3Nordic, som bliver brugt til at fjerne klorethener fra vand i en afværgeboring.

Foto : Kamilla Marie Speht Kaarsholm

DTU vil fjerne pesticidrester med ozon og bakterier

Hverken aktivt kul eller bakterier har indtil videre vist sig effektive overfor DMS, som er den pesticidrest, der oftest findes i vandværkernes boringskontrol. Og oxidation kan skabe kræftfremkaldende biprodukter. Men forskere fra DTU Miljø er nu klar til at teste en ny løsning.
Umiddelbart virker det ikke som verdens bedste idé at fjerne pesticidresten DMS fra drikkevand ved at tilsætte ozon. Ozonen omdanner nemlig DMS til nitrosaminen N-nitrosodimethylamin (NDMA), som er kræftfremkaldende. Ikke desto mindre er det netop ozonering, som forskere fra DTU Miljø nu vil teste til at fjerne DMS. Det fortæller professor MSO Henrik Rasmus Andersen.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Serie: Pesticidrensning

Efterhånden som der bliver testet for flere og flere typer pesticider, biocider og nedbrydningsprodukter heraf, finder vandforsyningerne flere og flere forurenede boringer.

Om man skal rense drikkevandet flere steder, er stadig oppe til debat, men der bliver uden tvivl flere og flere steder, hvor man kommer til at forholde sig til problemstillingen. Derfor sætter WaterTech fokus på de forskellige rensemuligheder og de gode og dårlige erfaringer, som forsyninger, virksomheder og forskere har gjort sig med dem. 

  • Seriens første artikel handler om kulfiltrering. 
  • Den anden artikel handler om membranfiltrering.
  • Den tredje artikel om bakterier og kombinationen af membraner og bakterier.
  • Den fjerde om oxidation.
  • Den femte og sidste om, hvorvidt man også bør justere på kravværdierne.