Kommuner og forsyninger får nu bedre muligheder for at vælge de bedste projekter til klimasikring; her er der højvande i Storåen i Holstebro.
Kommuner og forsyninger får nu bedre muligheder for at vælge de bedste projekter til klimasikring; her er der højvande i Storåen i Holstebro.

Foto : Lars Kaalund, KL.

Den lokale klimaindsats skal styrkes

Lovgivningen skal opdateres, og mulighederne for finansiering skal strømlines og udvides. Det er KL’s tre væsentligste bud på, hvordan Danmark kan få klimasikringen op i gear. Udspillet skal nu behandles af regering og folketing.
Lovgivningen på klimatilpasningsområdet skal være mere sammenhængende og tage hensyn til den nye virkelighed – herunder problemerne med stigende grundvand. Det skal være nemmere at finde ud af, hvor meget nytte de enkelte borgere får ud af klimasikring, og hvor meget de derfor skal betale for f.eks. kystbeskyttelsen.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.