Danva: Status for drikkevandsboringer giver et fortegnet billede

Foto : Hanne Kokkegård

Danva: Status for drikkevandsboringer giver et fortegnet billede

Miljøstyrelsens netop fremlagte oversigt over drikkevandsboringer taget ud af drift, gør os ikke klogere på omfanget af problemer, mener Danva. Miljøstyrelsen vil gerne drøfte, om man skal gøre det anderledes.
Den 3. januar offentliggjorde Miljøstyrelsen den årlige oversigt fra Geus over, hvor mange drikkevandsboringer der var taget ud af drift 31. december 2017; altså for et år tilbage.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Data på vandprøver

Status for drikkevandsboringer - 2017 og 2016

  • 31. december 2017: 116 boringer taget ud af drift, 26 pga. pesticider, 32 pga. tekniske årsager, 46 pga. planlægningsmæssige forhold
  • 31. december 2016: 108 boringer taget ud af drift, 15 pga. pesticider, 38 pga. tekniske årsager, 37 pga. planlægningsmæssige forhold

Kilder: Status for drikkevandsboringer i 2017

Status for drikkevandsboringer i 2016


Prøver af AFGANGS-vandet fra vandværker – 2017 og 2016

  • 2017: 95 prøver med pesticidfund over grænseværdien, 33 kommuner, 65 anlæg med fund over grænseværdien
  • 2016: 17 prøver med pesticidfund over grænseværdien, 10 kommuner, 13 anlæg med fund over grænseværdien
     

Prøver af grundvandet fra drikkevandsboringer – 2017 og 2016

  • 2017: 337 prøver med fund over grænseværdien, 54 kommuner, 126 anlæg med fund over grænseværdien
  • 2016: 75 prøver med fund over grænseværdien, 25 kommuner, 39 anlæg med fund over grænseværdien

Kilde: Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18, MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 775, Offentligt