Danskerne er ikke i tvivl: Vandselskabernes vigtigste opgave er rent drikkevand

Et stort flertal af danskere giver i en ny undersøgelse udtryk for, at de hellere vil betale mere for bedre drikkevandskvalitet - frem for at betale mindre for dårligere kvalitet.
Et stort flertal af danskere giver i en ny undersøgelse udtryk for, at de hellere vil betale mere for bedre drikkevandskvalitet - frem for at betale mindre for dårligere kvalitet. Illustration: Bigstock. Se større version
Befolkningen vil ikke have lavere vandpriser, hvis det går ud over kvaliteten – de vil tværtimod gerne betale mere for at sikre renheden. Vandmiljø og badevandskvalitet ligger også danskerne meget på sinde, viser ny rundspørge.
14. september kl. 06:33
errorÆldre end 30 dage

Vandselskabernes klart vigtigste opgave er at arbejde med reduktioner af sundhedsskadelige stoffer som f.eks. pesticider og nitrat. Det fremgår af en ny rundspørge, som brancheorganisationen Danva har lavet blandt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere.

Undersøgelsen og den nye hjemmeside voresvand.nu er ment som hjælp til politikere op til efterårets kommunalvalg - og et indspark i debatten om effektiviseringen af vandsektoren.

Mere end halvdelen af husholdningerne rangerer reduktion af sundhedsskadelige stoffer som det vigtigste. Dette billede er stabilt over familietyper, mellem landsbyboere og byboere samt indkomstgrupper, med kun mindre variationer.

Herefter prioriterer danskerne reduktion af kalkindhold og miljø- og klimavenlighed med hhv. 16 pct og 15 pct. Færrest danskere mener, at vandselskaberne skal have størst fokus på prisreduktion og forbedring af smag.

Få fuld adgang til WaterTech

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til WaterTech
Alt indhold på WaterTech er åbent for dig, så du kan nyde det fra din computer, tablet eller mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Nyheder, interviews, tendenshistorier og meget mere, leveret til din indbakke.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre professionelle.
Debatten
Du har ikke tilladelse til at deltage i debatten. Kontakt support@ing.dk hvis du mener at dette er en fejl.
#1
Finn Bøye Nielsen
17. september kl. 11:02

En supplerende kommentar til artiklen omkring Vandselskabernes opgave med at sikre rent drikkevand: Et vigtigt element i at sikre rent drikkevand helt frem til bygningens sidste tappested, er at vandforsyningernes leveringsbestemmelser bliver gjort mere tydelige end de er i dag, ligesom der også skal være en konsekvens ved ikke at følge dem.

Et eksempel som understreger min pointe, kommer fra en inspirationsdag som vi for 2 uger siden havde fornøjelsen at afholde for en større vandforsyning, der til lejligheden havde inviteret repræsentanter fra kommunens tekniske afdeling til at deltage i arrangementet.

Som indledning på dagen valgte vi at fremlægge vandforsyningens strategiplan i udkast, for derefter at gå over til leveringsbestemmelserne (godkendt af byrådet) hvoraf det blandt andet fremgår, at bygningsejere i henhold til Bygningsreglementet og EN1717 er pligtige til at vedligeholde og sikre deres bygningers vandinstallationer mod tilbagestrømning.

Undervejs i gennemgangen af leveringsbestemmelserne blev det tydligt for deltagerne, at der kan være meget langt fra gode strategiplaner og så til at overholde lovbestemmelserne. Denne oplevelse er desværre blot én ud af mange, hvor vi igen og igen kan konstatere, at når der ikke er nogen konsekvens ved ikke at få efterset og sikret sine bygningers vandinstallationer mod tilbagestrømning, så kan vandselskabernes store arbejde med at sikre rent vand i hele vandbanen (fra boring til bygningens sidste tappested) blive udfordret i en sådan grad, at det vil komme til at koste langt flere penge at sikre rent drikkevand, end vi tidligere har set.

Afsluttende på inspirationsdagen gik vi i samlet flok til en nærliggende svømmehal (ejet af kommunen) hvor deltagerne ved gennemgang af bygningens vandinstallationer kunne konstatere mere end 20 ulovligheder.

Den ansvarlige driftstekniker var rystet over ulovlighederne og mente at dette "da var en opgave for deres rammeaftaleleverandør at gøre opmærksom på". Det er principielt rigtigt, men da en rammeaftaleleverandør ikke må udøve opsøgende arbejde og formentlig heller ikke er opdateret i forhold til EN1717 eller EN806-5 blev vi enige om at det nok ville blive "op ad bakke" at få udbedret ulovlighederne.

Vores ambition for de kommende år, er derfor at gå målrettet mod regioner og kommuners tekniske afdelinger og invitere dem ind til inspirationskonferencer, møder og undervisningsforløb, hvor vi med enkle og håndgribelige eksempler vil motivere dem til at bakke op om vandselskabernes arbejde med at fremstille rent drikkevand.

Derudover vil vi sætte endnu mere fokus på efteruddannelse af rådgivere, udførende VVS virksomheder og teknisk personale med ansvar for drift og vedligeholdelse af bygningers vandinstallationer. Travlhed eller ej, så er vi sikre på at med koblingen af flere gode artikler med fokus på drikkevands betydning og tilbud (krav?) om efteruddannelse, så vil vi sammen lykkes med at sikre rent vand "i hele vandbanen".

Finn Bøye Nielsen, stifter af Dansk Drikkevandskontrol

Forsiden