Danmarks største sø får nemmere ved at ånde
Hillerød Forsyning har fået hård kritik for at lukke for meget spildevand ud i Pøle Å, men renser her i 2020 vandet bedre end tidligere - og har yderligere tiltag på vej for at nedbringe udledningerne. Her CTO Peter Underlin ved det rensede vand fra forsyningens nye renseanlæg.

Foto : Michael Rothenborg

Danmarks største sø får nemmere ved at ånde

Et nyt renseanlæg, bedre elektronisk styring af overløb og separatkloakering skal løse Hillerøds store problem med udledning af kvælstof, fosfor og organisk materiale til Arresø via Pøle Å.
Pøle Å. Bare navnet lyder som en pøl af et eller andet ikke særlig rart.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.