Danmark risikerer EU-sag om sandfodring-skader på laks og stavsild
Laks og den lige så følsomme art stavsild kan få problemer ved sandfodring, fordi partiklerne kan skade deres gæller, og grumset vand kan påvirke deres orienteringsevne, når de f.eks. søger op i fjorde

Foto : Kystdirektoratet

Danmark risikerer EU-sag om sandfodring-skader på laks og stavsild

Danmarks Naturfredningsforening (DN) bebuder, at man vil gå til EU-Kommissionen, fordi statens sandfodring ved den jyske vestkyst kan skade laks og stavsild. Miljøstyrelsen mener, at det er nok at lave kompenserende foranstaltninger for de to følsomme arter.
»Vi er helt uforstående og lettere chokeret over at en statslig myndighed på så ringe et oplyst grundlag kan annoncere iværksættelse af så voldsomme undtagelsesbestemmelser for to af landets største vandløbssystemer fra EU's to mest ambitiøse og restriktivt håndhævede naturdirektiver.«
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.