Danmark har i årevis brudt EU’s drikkevandsregler

4. november 2020 kl. 09:33
Drikkevand
Illustration: Miljøstyrelsen.
Siden 2013 er der givet direktivstridige dispensationer til vandværker for overskridelser af pesticidkrav. Det skal stoppe nu, fastslår miljøministeren, der kræver en redegørelse fra Miljøstyrelsen og beder Kammeradvokaten kulegrave området. Der er ikke umiddelbart sundhedsrisiko, men nogle værker skal nu finde vand med meget kort varsel.
Artiklen er ældre end 30 dage

»Vil ministeren oplyse, hvor mange gange der er givet dispensation til, at vandværkerne må levere drikkevand, der overstiger grænseværdien i de sidste 5 år?«

Med det Folketingsspørgsmål til miljøministeren satte Enhedslisten i december i fjor politisk gang i den sag, der nu er resulteret i en afsløring af, at myndighederne i årevis har handlet i strid med EU’s drikkevandsdirektiv ved at give dispensationer til de danske vandværker til overskridelse af kravværdier for pesticider.

Partiets miljøordfører Mai Villadsen bad om en uddybning i februar – og Venstre blandede sig også med spørgsmål om, hvorfor nogle vandværker får dispensation til at have flere giftstoffer i drikkevandet end andre.

Sent tirsdag i denne uge kom så den foreløbige kulmination, da miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse kaldte det »dybt kritisabelt, at Miljøstyrelsen i årevis har overhørt indvendinger fra EU-Kommissionen«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun har nu bedt Miljøstyrelsen om en redegørelse og Kammeradvokaten om at kulegrave hele drikkevandsområdet.

Direktiv har været forkert implementeret 

Kernen i sagen er, at EU’s drikkevandsdirektiv har været forkert implementeret i dansk ret. Ifølge miljøministeren har Miljøstyrelsen i en årrække ikke reageret på gentagne udmeldinger fra EU-kommissionen om, at medlemslandene efter 2012 ikke længere kunne gøre brug af en generel adgang til at give vandværkerne dispensationer.

Det har betydet, at kommunerne siden da har givet dispensationer på et forkert dansk regelgrundlag. Lige nu er der 12 gældende dispensationer, som ikke overholder EU-reglerne, viser en foreløbig gennemgang. 

»Mit udgangspunkt er, at ulovlige dispensationer bør stoppes. De dispensationer, der stadig er gældende, skal nu gennemgås af kommunerne, så der bliver set på de retlige muligheder. Og så skal der selvfølgelig ryddes op de danske regler med det samme«, siger miljøminister Lea Wermelin.

Minister kalder sin styrelses praksis »ubegribelig«

Ministeren taler med usædvanlig store bogstaver over for sin egen styrelse. Hun peger på, at EU-Kommissionen på flere møder, hvor Miljøstyrelsen har deltaget, har forklaret reglerne i drikkevandsdirektivet. Den viden er ikke blevet bragt videre, og de danske regler er ikke blevet bragt i overensstemmelse med EU-reglerne, konstaterer ministeren.

»Det er ubegribeligt for mig, hvordan den her praksis har kunnet fortsætte i så mange år, uden at Miljøstyrelsen har gjort departementet og skiftende ministre opmærksom på det. Særligt når Miljøstyrelsen har kendt til reglerne, og når det kommer lige efter en stor rigsrevisionssag i slutningen af sidste år i forhold til dispensationer til brug af pesticider i landbruget,« siger Lea Wermelin.

Miljøstyrelsen skal nu redegøre for forløbet, samt hvordan der rettes op på den forkerte forvaltningspraksis. Kommunerne bliver orienteret om, at de ikke må give nye dispensationer, der er i strid med EU-reglerne, og styrelsen tager direkte kontakt til de kommuner, der i dag har dispensationer, der falder uden for EU-reglerne. 

Ingen sundhedsrisiko ved at drikke vandet

Miljøministeren har sendt en udførligt notat om sagen til Folketingets Miljø- og FødevareudvalgIfølge ministeren er der foretaget en vurdering af Styrelsen for Patientsikkerhed af hvert enkelt stof, så der har ikke været en sundhedsrisiko ved at sende vandet til forbrugerne.

Miljøstyrelsen supplerer ved at oplyse, at der i alle sager om overskridelse af kvalitetskravene til drikkevand er et krav om, at kommunen rådfører sig med sundhedsmyndigheden, dvs. Styrelsen for Patientsikkerhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen, at kommunen kun må meddele en dispensation, hvis dispensationen ikke indebærer en potentiel fare for sundheden. Samtidig skal det kunne lægges til grund, at der ikke umiddelbart er mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Dispensationer skal desuden være så kortvarige som muligt.

Danske Vandværker: »Meget beklageligt«

Direktør i Danske Vandværker Susan Münster mener, at det trods alt er »betryggende, at der i alle tilfælde har været foretaget en sundhedsmæssig vurdering,« så der ikke har været nogen sundhedsmæssig risiko. 

»Men jeg må sige, at det ærgrer mig, at Miljøstyrelsen ikke helt har haft styr på deres sagsbehandling og det regelgrundlag, de skal arbejde efter. Det er meget beklageligt, at der er givet dispensationer på et forkert grundlag. Jeg er selvfølgelig meget glad for, at miljøministeren har bedt om, at Kammeradvokaten kulegraver hele drikkevandsområdet. Det er meget vigtigt, at vi danskere kan have tillid til vores drikkevand. Jeg synes også, det er vigtigt at få en forklaring fra Miljøstyrelsen, for vi kan ikke leve med, at der kan være fejl i lovgivning og-eller sagsbehandling,« siger Susan Münster.

Vandværker skal finde vand med meget kort varsel 

I Danva påpeger direktør Carl-Emil Larsen, at der er nogle nogle vandværker rundt omkring i Danmark, som skal i gang med at løse en opgave med meget kort varsel - nemlig at finde ud af, om de kan få vand andre steder fra, som er fri fra de pesticider, der er tale om.

»Det her kan stille de berørte vandværker i en vanskelig position. Det er selvfølgelig et problem, når man som vandværk regner med, at man i god tro har søgt dispensation, og fulgt de procedurer man skal, og så en myndighed ikke har fulgt lovgivningen. Det er meget uheldigt,« siger Carl-Emil Larsen:

»Situationen viser med al ønskelig tydelighed, at det er meget vigtigt, forsyninger og kommuner har en fremtidssikret vandforsyningsplaner tager højde for forsyningssikkerheden. For det er selvfølgelig en vanskelig situation, hvis et vandværk med begrænsede grundvandsreserver bliver ramt af en forurening og ikke har mulighed for at få en dispensation til at få tid til at løse problemet. Det kommer jo så til at gå ud over forbrugerne, som ikke får vand i hanen.«

Ikke første gang EU-regler ignoreres i årevis

Miljø- og Fødevareministeriet skal nu – med inddragelse af EU-Kommissionen - afklare den juridiske ramme for Drikkevandsdirektivets regler for dispensationer, herunder status for gældende dispensationer. Samtidig igangsættes en ekstern revision af, om de danske regler på drikkevandsområdet er korrekt implementeret i forhold til EU lovgivningen, herunder forvaltning af dispensationerne. 

Det er i øvrigt langt fra første gang, at Danmark overhører EU-indskærpelser på miljøområdet. Så sent som i juni erkendte Lea Wermelin, at Danmark i otte år har overhørt kritik fra EU-Kommissionen af, at vi ikke kender nok til den kemiske tilstand i vores åer, søer og kystvande.

Styrelse har pt. ingen kommentarer

Miljøstyrelsen skriver i en pressemeddelelse blot, at ’Mulighederne for drikkevandsdispensationer begrænses’.

Heraf fremgår også, at Miljøstyrelsen har sendt et orienterende brev til kommunerne om den skærpede praksis.

WaterTech har bedt kontorchef for drikkevandsområdet Rasmus Moes om en forklaring på, hvordan den direktivstridige praksis kunne køre i årevis. Han skriver i en mail:

»Som det fremgår af ministeriets pressemeddelelse, er Miljøstyrelsen blevet bedt om at give ministeren en redegørelse for forløbet, samt hvordan der rettes op på den forkerte forvaltningspraksis. Styrelsen er nu i gang med det arbejde, og vi ønsker ikke at udtale os om det, før det fulde overblik er tilvejebragt, og der er redegjort for sagen til ministeren.«

Denne artikel er løbende blevet opdateret i løbet af onsdagen - med kommentarer fra vandsektoren og Miljøstyrelsen.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger