Danmark beder om mere tid: »Naturgivne« forhold gør, at vi misser vandmiljømål

Foto : Peter Bondo Christensen/Aarhus Universitet

Danmark beder om mere tid: »Naturgivne« forhold gør, at vi misser vandmiljømål

Fra Ing.dk: Stort set alle lande har udfordringer med at nå målene, argumenterer ministeren, så uden udsættelsen risikerer vi den folkelige opbakning.
Danmark har bedt EU om at udsætte, hvornår målene for, at vores vandmiljø skal være i god økologisk tilstand, træder i kraft. EU's vandrammedirektiv blev ellers vedtaget tilbage i 2000, og på det tidspunkt havde debatten om at gøre noget for at forhindre iltsvind i fjorde og farvande allerede raset i mere end et årti.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.