Dårlig dræning kan skade økonomi og klima
Drænrørene under Danmark kan nå til Månen og tilbage. Men afvandingssystemerne kommer ofte til kort, bl.a. pga. det vådere klima og ændret vandløbsvedligeholdelse, viser en ph.d. fra Kasper Jakob Jensen.

Foto : Michael Rothenborg

Dårlig dræning kan skade økonomi og klima

De er flere hundrede tusinde kilometer drænrør under Danmark. Men de er ineffektive mange steder, og det forringer landbrugets udbytte og skaber større risiko for udledning af lattergas. En ph.d. har kortlagt problemet, der bliver større i takt med klimaændringerne.
»Det er kun toppen af isbjerget, vi kan se her,« siger Kasper Jakob Jensen, post.doc på Københavns Universitets Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.