I forbindelse med genslyngningen af Skjern Å blev Danmarks to største træhængebroer bygget. Her Kong Hans' Bro, opkaldt efter kongen, der i 1513 faldt i vandet på dette sted og pådrog sig en lungebetændelse, der senere kostede ham livet.
I forbindelse med genslyngningen af Skjern Å blev Danmarks to største træhængebroer bygget. Her Kong Hans' Bro, opkaldt efter kongen, der i 1513 faldt i vandet på dette sted og pådrog sig en lungebetændelse, der senere kostede ham livet.

Foto : Bigstock

Da strømmen vendte – og naturgenopretning blev et ord

Det gav ikke samfundsøkonomisk mening, da den snoede Skjern Å blev rettet ud til lige kanaler i 1960’erne. Blot 20 år senere tog Folketinget den stik modsatte beslutning. Genslyngningen har gavnet både fugle og fisk.
»De ødelægger jo naturen, mand!« Med disse ord takkede daværende kong Frederik den Niende i 1968 nej til at komme og se den udrettede og afvandede Skjern Å. Og mindre end 20 år senere gav et folketingsflertal ham ret: Naturen var ødelagt og skulle genoprettes.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Når pumperne slukkes

Den såkaldte kornsalgsperiode fra 1830-1870 frigjorde kapital til at investere i nyt land, som samtidens teknologiudvikling og -begejstring satte fart på.

Den anden store afvandingsperiode udfoldede sig i årene 1940-70, hvor staten ydede 66 pct. tilskud til landvinding.

I næsten 150 år blev der således opstillet tusindvis af afvandingspumper over det ganske land; de forvandlede vådområder til landbrugsland.

Siden ’naturgenopretning’ gled ind i det danske sprog i 1980’erne, er strømmen gået den modsatte vej; stadig flere pumper bliver slukket.

WaterTech ser på nogle af de største og mest spektakulære projekter.

I sidste uge: Det største p.t.: Søborg Sø.

I dag: Den største arealmæssigt: Skjern Å.