Computermodellering af oversvømmelseskort: Fra vantro til anvendt global metode

Foto : DHI Danmark

Computermodellering af oversvømmelseskort: Fra vantro til anvendt global metode

Forskningschef hos DHI Ole Mark er nyudnævnt dr.techn. på grund af sit mangeårige arbejde med afløbssystemer og udviklingen af en state of the art-modelleringsmetode, som oprindeligt blev ignoreret i Danmark og kaldt snyd i udlandet.
I juli 2011 vågnede Danmark op til en ny virkelighed. Gentofte, København, Frederiksberg og kommunerne ned mod Køge blev ramt af skybrud og oversvømmelser, og skaderne kostede omkring seks milliarder kroner.  
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Kort om Ole Marks doktorafhandling


Dr.techn. og forskningschef på DHI Ole Mark forsvarede sin doktorafhandling ’Deterministic Modelling of Urban Stormwater and Sewer Systems’ i februar 2019. I den gennemgår og diskuterer han de markante fremskridt inden for modellering af afløbssystemer med fokus på:

  1. Beskrivelse af fysiske, biologiske/kemiske processer i afløbsledninger, f.eks. transport af opløst stof og sedimenter.
  2. Beskrivelse af fysiske processer i brønde i afløbssystemer, f.eks. energitab og opblanding.
  3. Delmodelsystemer, som beskriver årsagssammenhænge i afløbssystemerne, f.eks. kobling af sedimentaflejring med hydraulisk modstand.
  4. Koblede modeller, som sammenkæder eksisterende viden på nye måder:
  • kobling af 1D hydrodynamiske rørmodeller med GIS-modeller af terræn og 2D hydrodynamiske modeller, som beskriver vandets strømning på terræn; sammenkobling af oversvømmelsesmodeller med modeller til beregning af skader fra oversvømmelser og sygdomsrisiko
     
  • kobling af output fra 1D hydrodynamiske rørmodeller, fx. kloakoverløb, for at analysere effekterne på recipienter
  1. Nye anvendelser af modeller af afløbssystemer, f.eks. simulering af effekterne af klimaændringer.