Jens Stærdahl og Signe Boelsmand har regnet på, hvordan man kan forhindre, at øgede vandmængder fra byudviklingsområdet oppe bag bakken vil belaste Værebro Å for meget.
Jens Stærdahl og Signe Boelsmand har regnet på, hvordan man kan forhindre, at øgede vandmængder fra byudviklingsområdet oppe bag bakken vil belaste Værebro Å for meget.

Foto : Michael Rothenborg

Byudvidelser kan give nye oversvømmelser

Når stadigt flere arealer bebygges, bliver de nærliggende åer mere belastet af vandmængderne. Det prøver man at forebygge i Nordsjælland ved tidligt at tænke klimatilpasning ind i et byudviklingsprojekt.
Det har ikke regnet særlig meget denne dag. Alligevel er der temmelig godt vandtryk på Sørup Rende ved Kildedal Station i Nordsjælland – et af de vandløb, der løber ud i den hårdt prøvede Værebro Å.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
SERIE: KLIMATILPASNING VED DE DANSKE ÅER.

Værebro Å har et opland på 150 km2 og har som rigtig mange andre danske åer stigende problemer med oversvømmelser som følge af øgede regnmængder og forhøjede vandstande. Men der er først lige ved at komme gang i forskellige samarbejder mellem åens otte kommuner om en fælles håndtering af risiciene.

WaterTech sætter fokus på udfordringer og løsninger. Læs tidligere afsnit i serien:

Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser

Ny app visualiserer klimatilpasningen på din vej

Bedre beskæring af vandplanter skal mindske oversvømmelser

Er udsigt vigtigere end helbred og sikring mod oversvømmelser?

Note: De fire første afsnit blev bragt i august-september. Denne historie skulle have været nummer 3, men kunne først bringes her i december, fordi den politiske behandling blev udsat.

vand værebro å
Illustration: Nanna Skytte