Biofos er blandt de ganske få spildevandsselskaber, der har fået kortlagt miljøskadelig kemi i deres udledninger; i en rapport, som DHI har lavet til Miljøstyrelsen.
Biofos er blandt de ganske få spildevandsselskaber, der har fået kortlagt miljøskadelig kemi i deres udledninger; i en rapport, som DHI har lavet til Miljøstyrelsen.

Foto : Michael Rothenborg

Branchefolk: Danmark har ikke styr på kemi i vandmiljøet

Kemiske stoffer i vandløb, søer og kystvande er et overset miljøproblem, som både kan skade naturen og mennesker. EU kræver god kemisk tilstand i 2027, men Danmark er meget langt fra målet, ifølge fagfolk. Vi er godt på vej, mener Miljøstyrelsen. Sagen rejses nu politisk.
Hormonforstyrrende stoffer, fluorholdige forbindelser, phthalater og medicinrester. PAH’er, tungmetaller, pesticider, biocider og klorerede opløsningsmidler. Det er blot nogle af de kemiske stoffer, der findes i det danske vandmiljø – i mængder, der overskrider grænseværdierne.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.