Biofos her er et af de relativt få vandselskaber, der arbejder seriøst med nedbringelse af lattergasemission.
Biofos her er et af de relativt få vandselskaber, der arbejder seriøst med nedbringelse af lattergasemission.

Foto : Michael Rothenborg

Bedre vilkår for reduktion af lattergas

Lattergas kan udgøre op mod 90 procent af CO2-udledningerne fra renseanlæg. Men der har hidtil ikke været tilstrækkelige incitamenter til at nedbringe dem. Der kommer snart flere, lover regeringen i et folketingssvar – men det er ikke nok, mener Dansk Miljøteknologi og SF.
Regeringen lover nu at sikre den fulde anvendelse af den såkaldte lattergaspulje, så vandsektorens bestræbelser på at blive klimaneutral kan understøttes og fremmes.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.