Nye sensorer skal hjælpe forsyningsselskaberne med at skaffe mere præcise data, så de bedre kan sætte ind mod kloakoverløb.
Nye sensorer skal hjælpe forsyningsselskaberne med at skaffe mere præcise data, så de bedre kan sætte ind mod kloakoverløb.

Foto : Bigstock

Bedre målinger af kloakoverløb på vej

Forsyningerne ved, at der ryger spildevand ud i naturen fra de fælleskloakerede afløbssystemer, når det regner kraftigt. Men de ved ikke, hvor det er værst, og hvor det bedst kan betale sig at begrænse det. Det kan to nye digitale værktøjer fra Aalborg Universitet hjælpe med.
Det er snart muligt at få et bedre overblik over de mange overløb af spildevand, der havner i naturen ved kraftige skybrud. Et nyt projekt på Aalborg Universitet er ved at udvikle smarte sensorer og avanceret databehandling, der kan hjælpe de myndigheder, som i øjeblikket mere eller mindre famler i blinde.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

DONUT og OREO

Aalborg Universitets projekt med de smarte sensorer på kloakoverløb er et søsterprojekt til DONUT – Distributed ONline monitering of the Urban waTer cycle.

I DONUT prøver man at måle, hvor vandet er i det hele urbane vandkredsløb – hvor OREO kun handler om overløb og LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Men man bruger den samme teknologi (IoT: Internet of Things) til at måle på vandet.

DONUT skal udvikle og kommercialisere løsninger, som omkostningseffektivt kan foretage målinger i vandkredsløbet. Disse data skal omsættes til viden, som vandselskaber og myndigheder aktivt kan anvende i deres beslutninger.

Innovationsfonden har investeret 14,6 millioner kr. i projektet, der begyndte i april 2018 og løber over 3 år. Det samlede projektbudget er 23,6 millioner.

Deltagere i DONUT er Aarhus Vand, VandCenter Syd, Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Aalborg Universitet og SMV’erne Montem og InforMetics.