Grødeskæringen i Værebro Å skal bl.a. dæmme op for oversvømmelser - men det er svært at finde den rette balance mellem klima- og vandmiljøhensyn.
Grødeskæringen i Værebro Å skal bl.a. dæmme op for oversvømmelser - men det er svært at finde den rette balance mellem klima- og vandmiljøhensyn.

Foto : Egedal Kommune

Bedre beskæring af vandplanter skal mindske oversvømmelser

Når der beskæres planter i åer, skal der tages hensyn til både natur og risiko for oversvømmelser. Det er nemmere, hvis alle kommuner langs åen arbejder systematisk sammen – og der er netop blevet besluttet et formaliseret samarbejde om Værebro Å.
Beskæringen af vandplanter i Værebro Å er på vej ind i smult vande, efter at bølgerne i mange år er gået højt i en debat om, hvorvidt problemer med oversvømmelser eller hensyn til naturen skulle vægtes højst.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Serie: Klimatilpasning ved de danske åer

Værebro Å har et opland på 150 km2 og har som rigtig mange andre danske åer stigende problemer med oversvømmelser som følge af øgede regnmængder og forhøjede vandstande.

Men der er først lige ved at komme gang i forskellige samarbejder mellem åens kommuner om en fælles håndtering af risiciene.

WaterTech sætter fokus på udfordringer og løsninger i denne serie.

Vandproblemer ved Værebro Å
Værebro Å
Illustration: Nanna Skytte

1. Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser 

2. Ny app visualiserer klimatilpasningen på din vej

3. Bedre beskæring af vandplanter skal mindske oversvømmelser

Serien ser på typiske udfordringer og mulige løsninger med klimatilpasning ved de danske åer. Den slutter næste tirsdag her i WaterTech.