Tilsætning af bakterieblanding med drypvanding i brønd i spildevandsledning i Jægergårdsgade, Aarhus, december 2019.
Tilsætning af bakterieblanding med drypvanding i brønd i spildevandsledning i Jægergårdsgade, Aarhus, december 2019.

Foto : Bjarne Dagø, Aarhus Vand.

Bakterier kan bekæmpe svovlbrinte i kloakker

Svovlbrinte er farlig i kloakkerne, og problemet er stigende. Men nu er en ny løsning med bakterier i spildevandsledninger afprøvet i Aarhus med lovende resultater: Indholdet bliver hurtigt reduceret væsentligt, og lugten forsvinder efter få dages tilsætning.  
Svovlbrinte skaber kortere levetid for kloaknettet og kan være farlig for mennesker. Og svovlbrinteproblematikken stiger i disse år; dels pga.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Svovlbrinte – et mangesidet problem

Svovlbrinte er et stort problem i mange spildevandstekniske anlæg, bl.a. i rør og bygværker.

Svovlbrinten er et potentielt livsfarligt arbejdsmiljøproblem for alle, der arbejder med ledningerne og anlæggene.

Desuden giver svovlbrinten anledning til udvikling af svovlsyre, der accelererer korrosion af ledninger, pumpestationer og anden installation og dermed reducerer anlæggenes levetid.

Endelig er svovlbrinte – og især stanken – nogle steder til stor gene og ulempe for de mennesker, der bor, arbejder eller færdes i ramte områder.