Skybrudstunnelen under Vigerslevparken i Valby her er cirka 3 meter i diameter. Den nye bliver 4,7.
Skybrudstunnelen under Vigerslevparken i Valby her er cirka 3 meter i diameter. Den nye bliver 4,7.

Foto : Hofor

Både mennesker og natur sikres med Danmarks største skybrudstunnel

De blågrønne klimaløsninger er ikke altid nok. Nogle gange må der rigtig store tunneler til for at lede nok regn- og spildevand væk. Både for at sikre mod oversvømmelser og kloakoverløb til naturområder.
Egentlig skulle tunnelen ikke være startet i Gladsaxe Kommune. Danmarks suverænt største skybrudstunnel – og landets største enkeltstående skybrudsprojekt - var oprindelig planlagt til at være godt en km kortere: det første tunnelrør skulle have været lagt i Dyssegårdsparken ved kommunegrænsen mellem Gentofte og København.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Danmarks største vandtunnel

Store dele af København, Gentofte og Gladsaxe er stadig hårdt ramt af oversvømmelser og kloakoverløb ved kraftig regn.

Samtidig kræver EU’s vandrammedirektiv god økologisk tilstand i vådområder som Utterslev Mose – hvor der stadig er alt for mange kloakoverløb.

De blågrønne skybrudsløsninger hvor man leder vandet over jorden, kan ifølge Novafos og Hofor ikke opsamle store nok mængder regn.

Derfor vil de to forsyningsselskaber anlægge en 8 km lang tunnel, der kan lede regnvandet fra Gladsaxe, Dyssegård, Bispebjerg og Ryparken ud i Øresund.

Det bliver Danmarks, formentlig Nordens største skybrudstunnel. Ved udløbet bliver den 4,7 meter i diameter – næsten stor nok til, at et metrotog ville kunne køre igennem.

Prisen er beregnet til 1,5 milliarder kroner (to en halv gange så meget som det næststørste skybrudsprojekt i hovedstaden, Kagsåparkens Regnvandsprojekt).