Avanceret udstyr skal afsløre læk i kommunes vandledninger

Avanceret udstyr skal afsløre læk i kommunes vandledninger

Utætte vandledninger har de seneste år tabt over 10 procent af vandet i Lyngby-Taarbæk Kommune, men nu vil kommunens forsyningsselskab gennemsøge hele ledningsnettet med avanceret udstyr til lækagesøgning for at finde og reparere utæthederne.

Det skriver Lyngby-Taarbæk Forsyning i en pressemeddelelse.

»Vi skal passe bedre på vores drikkevand – dels fordi det er en vigtig ressource, dels fordi vandtabet koster penge. Derfor er jeg glad for, at vi har lagt en strategi og også afsat ekstra ressourcer til bekæmpelse af vandtabet. Med investeringen i ledningsnettet sparer vi penge på driften og øger også forsyningssikkerheden, da vi har færre brud i nye ledninger,« siger bestyrelsesformand Peter Linde fra Lyngby-Taarbæk Forsyning i pressemeddelelsen.

Forsyningsselskabet ejer 273 kilometer vandledninger i kommunen, og ledningernes gennemsnitsalder er omkring 50 år, mens en del er 100 år gamle. Ledningernes alder er en af grundene til vandtabet, fortæller driftsleder Steen Hansen i pressemeddelelsen.

Allerede sidste år satte selskabet gang i et pilotprojekt med lækagesøgnings-udstyret i bydelen Virum, og udstyret afslørede flere skjulte brud på ledningerne.

»En stor del af vandtabet skyldes, at vi har mange gamle vandledninger, og det giver flere brud – både synlige og skjulte. De mindre lækager opdager vi ikke så let, da vandet siver ned i undergrunden uden at efterlade tydelige spor. Lækagesøgningen i Virum viste sig at være effektiv, og derfor har vi nu udvidet projektet til resten af kommunen,« fortæller Steen Hansen, der er driftsleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

De seneste år har forsyningsselskabet udskiftet cirka 5 kilometer vandledninger hvert år, men det tal skal øges, i takt med at lækagesøgningen også kortlægger ledningernes generelle tilstand.

 

https://pro.ing.dk/7415

5. aug 2020 10:26