Anbefaling til regeringen: Vandbehandling skal ske i større enheder
Miljøministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren så også på konkrete eksempler på genanvendelse af beton ved klimapartnerskabets præsentation i går. I baggrunden vandsektorens repræsentant Lars Schrøder fra Aarhus Vand.

Foto : Michael Rothenborg

Anbefaling til regeringen: Vandbehandling skal ske i større enheder

Der skal skrues ned for lattergas og op for biogas på de danske renseanlæg. Effektivisering af CO2-reduktion indebærer ifølge klimapartnerskabet for vand regelændringer, og at politikerne hjælper med at få samlet ekspertisen på færre, større anlæg.
Med relativt få greb kan vandsektoren blive både energi- og klimaneutral allerede i 2030. Samtidig kan eksporten få et boost, og Danmark kan bidrage globalt til at passe på en begrænset ressource.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Dansk vandteknologi kan reducere EU’s CO2-udledning

Eksport af vandteknologi til Europa vil kunne reducere udledningen forbundet med energiforbrug med 1,7 millioner ton CO2-ækvivalenter.

Det svarer til udledningen fra ca. 1 mio. benzindrevne biler om året.

I et globalt perspektiv er potentialet endnu større. Et groft estimat giver helt op mod 30 millioner ton CO2 reduktion globalt set.

Kilde: Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi.