Byen Flint i Michigan, USA; har været udsat for store problemer med vandforsyningen på grund af bly.
Byen Flint i Michigan, USA; har været udsat for store problemer med vandforsyningen på grund af bly.

Foto : Bigstock/ ehrlif

Amerikansk rapport: Korroderede vandrør er en sundhedstrussel

Korroderede rør er sundhedsrisiko og koster 80 mia. dollars årligt i USA. I Danmark har fokus på rent drikkevand - uden kemikalier - og lave lækageprocenter sparet os for den slags problemer.
I USA advarer branchemediet WaterWorld om en betydelig sundhedsrisiko som følge af korrosion i aldrende vandrør. Heldigvis er det et problem, vi særdeles sjældent støder på herhjemme. Vi har en helt anden tilgang til vandsystemet, og med fokus på en lav lækageprocent er de danske vandrør i en langt bedre tilstand, lyder meldingen fra kemiingeniør Dorte Skræm, der er konsulent i Danva.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.