Oprindeligt pegede Novafos og Hofor på, at Danmarks største skybrudstunnel kunne have udløb lige ved Svanemøllestranden bag projektleder Mathias Elle. Men nu tyder alt på, at udløbet flyttes længere væk - så området her også i byggeperioden vil kunne bruges rekreativt.
Oprindeligt pegede Novafos og Hofor på, at Danmarks største skybrudstunnel kunne have udløb lige ved Svanemøllestranden bag projektleder Mathias Elle. Men nu tyder alt på, at udløbet flyttes længere væk - så området her også i byggeperioden vil kunne bruges rekreativt.

Foto : Michael Rothenborg

Ændret udløb for Danmarks største skybrudstunnel

Beboerinput fra høringen for Svanemøllen Skybrudstunnel betyder, at udløbet formentlig bliver flyttet, så borgere bliver generet mindre af byggelarm og trafik.
Konstruktive høringssvar får mest positiv respons. Det kan også beboerorganisationer tæt på Svanemøllestranden i København nu konstatere.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Danmarks største vandtunnel

Store dele af København, Gentofte og Gladsaxe er stadig hårdt ramt af oversvømmelser og kloakoverløb ved kraftig regn.

Samtidig kræver EU’s vandrammedirektiv god økologisk tilstand i vådområder som Utterslev Mose – hvor der stadig er for mange kloakoverløb.

De blågrønne skybrudsløsninger hvor man leder vandet over jorden, kan ifølge Novafos og Hofor ikke opsamle store nok mængder regn.

Derfor vil de to forsyningsselskaber anlægge en 8 km lang tunnel, der kan lede regnvandet fra Gladsaxe, Dyssegård, Bispebjerg og Ryparken ud i Øresund.

Det bliver Danmarks, formentlig Nordens største skybrudstunnel. Ved udløbet bliver den 4,7 meter i diameter – næsten stor nok til, at et metrotog ville kunne køre igennem.

Prisen er beregnet til 1,5 milliarder kroner.

WaterTech graver sig i næste uge dybere ned i planerne for Svanemøllen Skybrudstunnel.