Årets NOVANA-rapport bekymrer

Årets NOVANA-rapport bekymrer

 

Nye tal fra årets NOVANA-rapport viser, at kvælstofudledning er på samme niveau som tidligere. Derudover er der flere fund af sprøjtemidler i drikkevand og grundvand.

Hvert år tager Aarhus Universitet temperaturen på naturens og vandmiljøets tilstand med NOVANA-rapporten. De foreløbige resultater fra rapporterne viser, at der er blevet udledt 58.000 ton kvælstof til de danske kystvande i 2018, når der korrigeres for, at 2018 var et særligt tørt år. Udledningen i 2018 er dermed en anelse lavere, men er ikke faldet som forventet i forhold til de seneste år. I 2017 blev kvælstofudledningen opgjort til 60.000 ton. 

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse

»Vi skal passe godt på vores vandmiljø. Men de nye tal viser desværre, at kurven for udledninger af kvælstof til vandmiljøet ikke knækker. Derfor tager vi allerede nu fat på den kvælstofregning, som den tidligere regering har efterladt med landbrugspakken og styrker indsatsen markant næste,« udtaler miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen. 

Allerede tilbage i 2010 satte den daværende VK-regering anført af Lars Løkke Rasmussen (V) med den såkaldte 2020-plan en målsætning, der havde ordlyden: »I 2020 skal belastningen af vores vandmiljø med næringsstoffer reduceres yderligere i forhold til den aftalte reduktion på 19.000 tons kvælstof i 2015,« men som Stiig Markager, professor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, i foråret kunne berette til Information, er man ingenlunde i mål med den målsætning trods den årelange politiske bevisthed om problematikken. Tværtimod. 

Med de bekymrende tal fra årets NOVANA-rapport har regeringen med finanslovsforslaget nu »fremlagt sin ambition om at opjustere den målrettede regulering af landbruget i 2020 med en tredobling af indsatsen fra i år til næste år. Det vil kunne bidrage til at reducere kvælstofudledningen til gavn for vandmiljøet,« som det hedder i pressemeddelelsen.

Lea Wermelins udmelding møder roser hos Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, der samtidig opfordrer til at se på en jordreform, som en del af løsningen.

»At tage jord ud af produktion og give arealerne tilbage til naturen, kan være med til at reducere udledningen af kvælstof til vores sårbare vandmiljø. Det vil samtidig betyde, at vi kan få genskabt den naturlige hydrologi, så ådale og åer igen kan få mulighed for at slynge sig gennem landskabet til glæde for både miljø, natur og mennekser,« udtaler Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelse fra Danmarks Naturfredningsforening som reaktion på den nye NOVANA-rapport.

Et forslag, som Danmarks Naturfredningsforening fremlagde i samarbejde med Landbrug & Fødevarer allerede tilbage i foråret. 

https://pro.ing.dk/4304

8. nov 2019 12:56