Et ambitiøst mål om, at Danmark maksimalt må have et vandtab på 10 procent i sit drikkevandssystem, betyder, at vi i dag er blandt de førende eksportører af vandteknologi til lækagestyring i verden.

72.500 Novafos kunder skal have Kamstrup målere

https://pro.ing.dk/5032

13. jan 2020 12:31
Vand- og spildevandsselskabet Novafos i Nordsjælland vil fra 2020 anvende Kamstrup målere. FlowIQ 2200 vandmålere, infrastruktur og fjernaflæsningssystem skal udrulles af Kamstrup – efter planen vil 72.500 kunder i syv nordsjællandske kommuner allerede i 2020 begynde at få udskiftet deres vandmålere med de nye, fjernaflæste målere. Ifølge planen skal udskiftningen være fuldbragt i 2022.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.