På de snævre villaveje er der mere kamp om pladsen end på den mere befærdede del af vejnettet. Derfor prøver Gladsaxe Kommune og forsyningsselskabet Novafos nu, at finde ud af, hvilke typer regn- og vejbede, de kan få klemt ind. Desuden testes rensebrønde, der angiveligt kan fjerne omkring 80 procent af tungmetallerne fra vejvandet, før det siver ned i jorden.
På de snævre villaveje er der mere kamp om pladsen end på den mere befærdede del af vejnettet. Derfor prøver Gladsaxe Kommune og forsyningsselskabet Novafos nu, at finde ud af, hvilke typer regn- og vejbede, de kan få klemt ind. Desuden testes rensebrønde, der angiveligt kan fjerne omkring 80 procent af tungmetallerne fra vejvandet, før det siver ned i jorden.

Foto : Novafos

11 villaveje i Bagsværd tester klimatilpasning

Pilotprojekt mellem Gladsaxe Kommune og vandselskabet Novafos afprøver grønne overfladeløsninger og ny type rensebrønde på 11 villaveje i Bagsværd.
Regnbede, grøn parkering, grøfter og fortove med nedsivning. På 11 villaveje i Bagsværd vil regnvandet fra vejene fremover blive håndteret af løsninger til klimatilpasning i stedet for at blive ledt ned i kloakken. Der er tale om et pilotprojekt mellem Gladsaxe Kommune og vandselskabet Novafos:
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.