Vejledende grænseværdier for PFAS i spildevandsslam på vej

Vejledende grænseværdier for PFAS i spildevandsslam på vej

https://pro.ing.dk/15330

14. okt 2021 13:35
Den seneste tids fokus på PFAS pga. forurening fra brandslukningsarealer har givet ny viden der viser, at stofferne også transporteres med spildevand til renseanlæg og kan måles i både spildevandsudledninger fra renseanlæg og i spildevandsslam. Det skriver Danva i et nyhedsbrev og på sin hjemmeside.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.