Lene Dyrbak Holst-Christensen og Bjarne Strange Nielsen fra Klar Forsyning ved et overløb ved Køge Å, der blev infiltreret med saltvand fra Køge Bugt ved højvande, indtil man fik installeret en kontraklap.
Lene Dyrbak Holst-Christensen og Bjarne Strange Nielsen fra Klar Forsyning ved et overløb ved Køge Å, der blev infiltreret med saltvand fra Køge Bugt ved højvande, indtil man fik installeret en kontraklap.

Foto : Michael Rothenborg

Vanddetektiver finder fejlkoblinger – og sparer mange penge

Uvedkommende vand er dyrt at pumpe og rense; hos Klar Forsyning er over halvdelen af vandet på renseanlægget ikke spildevand. Men nu er man mere systematisk begyndt at opspore spildevand i regnvandssystemet samt havvand, grundvand og regnvand i spildevandssystemet. Især det sidste kan betale sig.
De begyndte at lede efter fejlkoblinger i den yderste del af ledningsnettet – i det sydligste Køge – for der skal vandet pumpes via hele ni pumpestationer for at få det helt ind til renseanlægget. Samtidig kunne de se på data fra en af pumpestationerne, at der kom næsten tre gange så meget spildevand ind, når det regnede.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer