Stort affaldsselskab sælger vand- og olieforretning fra

Stort affaldsselskab sælger vand- og olieforretning fra

https://pro.ing.dk/13214

4. maj 2021 15:15
Fortum Recycling & Waste overdrager 100 pct. af aktierne i datterselskabet Fortum Waste Solutions OW A/S inkl. aktiviteter og anlæg i Aarhus og Esbjerg til Rinaldo Holding ApS. Aktiviteterne har fokuseret på behandling af spildevand og oparbejdning af olie med henblik på salg til yderligere forædling eller til brug som brændsler. Selskabet drives videre under navnet Nordic Oily Waste.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.