Stor sundhedsrisiko ved manglende kontrolpligt hos små forsyninger
Det er som bekendt sjældent, at der er tale om så primitive vandindvindinger som på billedet her, men de private boringer og brønde ligger ofte terrænnært og er ekstra sårbare over for forurening.

Foto : Bigstock

Stor sundhedsrisiko ved manglende kontrolpligt hos små forsyninger

Mere end 40.000 danske husstande har egen vandboring og er ikke forpligtet til at få tjekket kvaliteten – trods undersøgelser, der tyder på højt, sundhedsskadeligt nitratindhold. Minister inddrager problemet i en kortlægning af området.
I oktober 2017 fik mere end 40.000 danske husstande pludselig langt mindre sikkerhed for, at deres drikkevand ikke indeholder skadelige stoffer.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.