Det er især udledning af lattergas fra renseanlæg, der bremser spildevandsselskabernes vej mod klimaneutralitet.
Det er især udledning af lattergas fra renseanlæg, der bremser spildevandsselskabernes vej mod klimaneutralitet.

Foto : Michael Rothenborg

Status Paris-model: Skovrejsning og lattergaskrav skal sikre klimaneutralitet

Drikkevandssektoren er allerede klimaneutral, og spildevandssektoren bliver det formentlig inden 2030. Men krav til lattergas kan kollidere med krav til vandmiljø og energineutralitet.
Det er skovrejsning og endnu ikke indførte krav om lattergas-reduktion, der skal trække en stor del af læsset for at gøre vandsektoren klimaneutral i 2030.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Klima- og energineutralitet - udfordringer og forbedringsmuligheder

Tydeligere afgrænsning, f.eks. af hvad der må medregnes som energiproduktion

Transparente og ensartede emissionsfaktorer

Lokale emissionsfaktorer - i modstrid med ensartede?

Mere individuelle data baseret på målinger af lattergas- og metanemissioner

Flere parametre, f.eks. slamhåndtering

Hjælpedata til indberetning, fx regnvandsdata og befolkningsprognoser

Anlægsdelen mangler

Kilde: Miljøstyrelsen