Det har været kendt i årevis, at afgifterne på spildevandsområdet indeholder et paradoksalt incitament til kloakoverløb frem for rensning - men der er stadig ikke rettet op på det.
Det har været kendt i årevis, at afgifterne på spildevandsområdet indeholder et paradoksalt incitament til kloakoverløb frem for rensning - men der er stadig ikke rettet op på det.

Foto : Michael Rothenborg

Stadig incitament til kloakoverløb frem for rensning – paradoks rejses politisk

Vandselskaber betaler afgift for det spildevand, de renser – men ikke det de leder udenom renseanlægget via bypass og overløbsbygværker. Danva har et konkret forslag til ændring af den uhensigtsmæssige afgiftsstuktur, og SF er utilfreds med, at miljøministeren ikke har ændret strukturen trods løfte fra 2019.
Det kan betale sig at lade skybrudsvand og kraftig regn ende i kloakoverløb frem for at rense det på renseanlæg. Dette paradoks i afgiftsstrukturen for vandselskaber har været i politikernes og embedsmændenes søgelys i årevis – uden at det er lykkedes at nå frem til en model, der fjerner det.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer