Effektive loppemidler hjælper hunde, men kan være til gene for dyrelivet i vandløb og søer.
Effektive loppemidler hjælper hunde, men kan være til gene for dyrelivet i vandløb og søer.

Foto : Bigstock

Skrapt loppemiddel til hunde truer vandløb og søer

To problematiske stoffer fra loppemidler kan skade vandinsekter, fugle og fisk. Forskere og ngo’er vil have stofferne med i Miljøstyrelsens overvågningsprogram, og styrelsen lover at være opmærksom på dem, når overvågningen skal justeres her i år. DN mener, at man bør overveje forbud.
Pludselig beskriver en anerkendt britisk avis en trussel mod vandmiljøet, som WaterTechs redaktør aldrig har hørt om før: loppemidler til især hunde, der forurener floder i Storbritannien – og ret voldsomt: Det er ifølge forskere »ekstremt bekymrende« for vandinsekter og d
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.