Fanny Villadsen og Claus Thulstrup ved slamtankene på Fårevejle Renseanlæg. Slam herfra skal fra efteråret laves om til biokoks isf. at blive kørt ud på markerne.
Fanny Villadsen og Claus Thulstrup ved slamtankene på Fårevejle Renseanlæg. Slam herfra skal fra efteråret laves om til biokoks isf. at blive kørt ud på markerne.

Foto : Michael Rothenborg

Pyrolyse skal gøre slambehandling grønnere og billigere

Miljøskadeligt spildevandsslam er i årtier blevet kørt ud på marker, men at forkulle det har flere miljø- og klimamæssige fordele. Et dansk firma er i front med teknologien, og det første fuldskala-anlæg er ved at blive bygget i Nordvestsjælland.
Det begyndte egentlig med, at direktør Fanny Villadsen fra Odsherred Forsyning var irriteret over at skulle bruge mere end halvanden million kroner årligt på at få spredt spildevandsslam på markerne.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Pyrolyse-processen

Processen fungerer således, at det afvandede slam efter tørring (nu 95% tørstof) opvarmes i pyrolyseovnen til ca. 650 °C i en ilt fri atmosfære. Ved denne behandling nedbrydes slammets organiske bestanddele, hvoraf en del afgives som brændbar pyrolysegas.

Pyrolysegassen forbrændes efterfølgende i et selvstændigt brændkammer, hvorfra varmen anvendes til henholdsvis opvarmning af pyrolyseovn og tørringsanlægget.

På den måde anvendes spildevandsslammets organiske materiale som brændstof for den energikrævende proces. En væsentlig andel af den anvendte energi genvindes ved kondensering af det afdampet vand fra tørringsanlægget og kan efterfølgende f.eks. afsættes i fjernvarmenettet.

Der er tale om en kontinuerlig proces, hvor forsyningen af afvandet spildevandsslam, løbende sikre produktionen af den pyrolysegas, som driver anlægget. For at processen kan påbegyndes, opvarmes anlægget først til driftstemperatur ved brug af henholdsvis naturgas og en el-varmepatron.

Kilde: AquaGreen