Tre vandmusketerer på jagt efter nedbrydningsprodukter: Nanette Schouw fra Region Sjælland, Liselotte Clausen fra Hofor og Christian Albers fra Geus foran Solrød Bæk og pumpestationen ved Havdrup Kildeplads.
Tre vandmusketerer på jagt efter nedbrydningsprodukter: Nanette Schouw fra Region Sjælland, Liselotte Clausen fra Hofor og Christian Albers fra Geus foran Solrød Bæk og pumpestationen ved Havdrup Kildeplads.

Foto : Michael Rothenborg

På opsporing: Har problemerne med pesticidrester toppet?

Hvor kommer nedbrydningsproduktet DMS fra? Har problemerne med det og andre stoffer kulmineret, eller er der større mængder på vej mod grundvandet? Meget tyder på det sidste i en forurening ved en af Danmarks største vandindvindinger.
Liselotte Clausen har lige fået Vandcenter Syds grundvandspris. Men som stort set alle andre undervurderede hun risikoen for, at nye, ukendte stoffer ville blive opdaget som trusler mod det danske drikkevand.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.