Der mangler viden om, hvad de øgede mængder salt i spildevandet fra blødgøringsanlæg kommer til at betyde for vandmiljøet.
Der mangler viden om, hvad de øgede mængder salt i spildevandet fra blødgøringsanlæg kommer til at betyde for vandmiljøet.

Foto : Michael Rothenborg

Øgede mængder salt i spildevandet kan skade vandmiljøet

De mange private blødgøringsanlæg betyder mere salt i spildevandet. Men der er ikke klarhed over, om renseanlæggene kan håndtere det, eller om for store mængder kan havne i vandmiljøet. Fagfolk er bekymrede, Miljøstyrelsen er tilsyneladende fortrøstningsfuld.
De mange nye private blødgøringsanlæg har betydet, at der er kommet mere salt i det danske spildevand. Men der er uenighed – eller rettere uvidenhed – om, hvorvidt det er eller vil blive et problem for vandmiljøet.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.