Nye EU-krav til materialer i kontakt med drikkevand kræver indsats

Det nye europæiske drikkevandsdirektiv om materialer i drikkevand stiller nye krav til producenter og vandforsyninger, der også skal være opmærksomme på, at yderligere skærpelse i de enkelte medlemslande er tilladt. Det skriver seniorkonsulent hos Danva.
Brødtekst

Drikkevandsdirektivets afsnit om materialer i kontakt med drikkevand dækker nu for første gang hele vandbanen, og de skærpede krav kommer derfor formentlig også i anvendelse på vandforsyningernes område. 

Der skal altså stilles nye krav til de komponenter og materialer, der anvendes i drikkevandsforsyningen, og overholdelsen af kravene skal kunne dokumenteres via certificering. De nye krav til materialer i kontakt med drikkevand er i praksis en implementering af den model, der igennem de sidste 10 år er arbejdet med blandt andet i Tyskland. 

Her har UBA (Umwelts Bundes Amt) formuleret retningslinjer, som danner grundlag for certificeringer. Der tegner sig et billede af en markant opstramning af kravene til producenternes egenkontrol, inspektions- og testintervaller i disse certificeringsordninger. Der er altså store forbedringer indbygget i det nye system, der også indfører test for mikrobiologisk vækst på materialerne, samt sætter rammer for udviklingen af europæiske positivlister indeholdende de udgangsstoffer, der skal testes for ved migrationsprøvningen. 

Tilladt at stramme kravene

Et af målene med det nye direktiv har været at sikre fælles minimumskrav for godkendelse af materialer i kontakt med drikkevand i hele EU. I erkendelse af at vand er forskelligt på tværs af Europa, er det tilladt at skærpe kravene i nationalstaterne. I Danmark har vi f.eks. særlige vilkår for lugt og smag, og så tester vi det færdige produkt hos forbrugeren i stedet for kun at teste de materialer, der indgår i produktet.

I direktivet står der, at vandet ikke må have afvigende smag og lugt. Det betyder noget andet i Danmark, end det gør de steder, hvor drikkevandet chlores. Selv små afvigelser kan smages af de danske forbrugere, og det skal derfor også afspejles i kravene. Danske erfaringer med produktgodkendelser viser, at en stor del af produkterne med tyske eller andre godkendelser ikke kan klare kravene til f.eks. lugt og smag i Danmark.

Færdigvaretest

I Danmark testes altid det færdige produkt, så det kommer så tæt på det, der kan købes hos grossister og byggemarkeder som muligt. I Tyskland certificeres alle de enkeltkomponenter, der indgår i et færdigt produkt hver for sig. Man kan sige, at vi smager på den færdige kage, mens man i Tyskland smager på ingredienserne hver for sig.

Dermed får man ikke bidraget fra alle produktions- og samleprocesser med i testresultatet. Det gælder blandet andet overfladebehandling, opvarmning under maskinbearbejdning samt bidrag fra de mange delkomponenter i et givent produkt. Ved test af sammensatte produkter viser det sig også, at bl.a. vandhaner, kugleventiler og vandmålere, der er godkendte i Tyskland, ikke altid kan bestå en dansk færdigvaretest, selvom alle komponenter i produktet er godkendte.

Danva deltager i det nationale og internationale standardiseringsarbejde, hvor opgaven i øjeblikket handler om at sikre, at der også udvikles standarder i europæisk regi, der kan bruges til at teste de færdige produkter som en helhed. 

Fælles krav i vandbranchen

Det er op til forsyningsselskaberne at dokumentere, at afsmitning fra materialer ikke udgør en risiko for forbrugeren. Selskaberne har en forpligtigelse til at risikovurdere og dokumentere, at drikkevandskvaliteten ikke forringes på vejen til forbrugeren. 

Danva arbejder løbende med krav til materialer i DK-VAND ordningen, der pt. omfatter plastrør og fittings og løbende udvikles til at dække flere komponenter og materialer. I forbindelse med dette arbejde har det vist sig at der er mange andre opgavefelter end blot selve certificerings-ordningerne at forholde sig til

Disse opgaver har hidtil været overladt til hver enkelt forsyning, og blandt andet Hofor har vist vejen ved etablering af et materialeudvalg, der arbejder systematisk med at vurdere materialer, udarbejde kravspecifikationer og kontrol af disse.

Det kan dog let blive meget uoverskueligt for både producenter og forsyninger, hvis der stilles forskellige krav til produkterne hos alle landets forsyninger. Derfor ser Danva fremover en vigtig opgave i at koordinere dette arbejde til fælles gavn for både producenter og forsyninger.

Danva afholder på fredag et webinar om materialer i kontakt med drikkevand.