Ny renseteknologi fjerner hurtigt fosfor fra spildevand

Ny renseteknologi fjerner hurtigt fosfor fra spildevand

https://pro.ing.dk/9810

28. jan 2021 12:03
Skanderborg Forsyning har taget en ny renseteknologi i brug, der skal halvere renseanlæggets fosforudledning til søerne i området. Det skal gavne det lokale vandmiljø, som har forbindelse til det sårbare Gudenåsystem, og ruste forsyningen til øget ekstremregn og kraftig byvækst.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.