Udløbet fra Måløv Renseanlæg, hvorfra store mængder næringsstoffer havner i Værebro Å-systemet, der danner grænse mellem Furesø og Ballerup kommuner. Åen, der på flere strækninger har miljøtilstanden 'ringe', ender i Roskilde Fjord.
Udløbet fra Måløv Renseanlæg, hvorfra store mængder næringsstoffer havner i Værebro Å-systemet, der danner grænse mellem Furesø og Ballerup kommuner. Åen, der på flere strækninger har miljøtilstanden 'ringe', ender i Roskilde Fjord.

Foto : Michael Rothenborg

Når spildevand sendes videre til nabokommuner

Kommuner har en tendens til at sætte ind mod spildevand i egne vandløb og søer først, ifølge fagfolk. Furesø Kommune stopper nu overløb til eget badeområde m.m., mens der stadig udledes store mængder næringsstoffer til en å, der løber videre til nabokommuner. Kommunen lover dog snarlig indsats også her.
Åen her danner grænse mellem de to kommuner, på nordsiden er det Furesø, på sydsiden Ballerup – inklusive Måløv Renseanlæg, der behandler en del af spildevandet fra Furesø Kommunes borgere.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer