Den kan se nuttet ud, men kan også skabe ravage i vandløb - måske i strid med EU's miljøregler.
Den kan se nuttet ud, men kan også skabe ravage i vandløb - måske i strid med EU's miljøregler.

Foto : Bigstock.

Når naturen skader naturgenopretning: Klage over bæveres negative indflydelse

Danmarks Sportsfiskerforbund klager nu over, at myndighederne i en ny forvaltningsplan ikke vurderer bæveres mulige skadelige effekt på EU-beskyttede vandløb – f.eks. i form af spærringer, som kan være lige så skadelige for bl.a. laks, som dambrug var det i gamle dage. Miljøstyrelsen afviser kritikken. Sagen kan ende i EU.
Bævere regnes normalt som en form for naturgenopretning. Men de store gnavere kan også skade naturgenopretningen. Og man bør under alle omstændigheder miljøvurdere skadevirkningerne af deres dæmninger og andet virke på andre EU-beskyttede arter og på vandløb, der er målsatte i de danske vandplaner, og som således skal have ’god økologisk tilstand’ ifølge EU’s vandrammedirektiv.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.