Stridens kerne; den nye fabriksgrund under FMC/Cheminova. I forgrunden den gamle fabriksgrund, tv. uden for billedrammen ligger det mest berygtede depot, ved Høfde 42.
Stridens kerne; den nye fabriksgrund under FMC/Cheminova. I forgrunden den gamle fabriksgrund, tv. uden for billedrammen ligger det mest berygtede depot, ved Høfde 42.

Foto : Region Midtjylland

Miljøstyrelsen vil fritage Cheminova for at rense op efter sig selv

Der er opstået juridisk tvist mellem Miljøstyrelsen og Region Midtjylland om, hvem der skal betale for at rense de 200.000 m3 forurenet grundvand, der hvert år pumpes op under Cheminovas fabriksgrund. Afværgepumpningen forhindrer gammel forurening i at sive ud i det omkringliggende miljø.
Det ligger fast, at afværgeforanstaltningen er absolut nødvendig: FMC, det tidligere Cheminova, oppumper hvert år cirka 200.000 m3 forurenet grundvand under sin fabriksgrund på Rønland syd for Thyborøn. Det renses og udledes sammen med virksomhedens øvrige spildevand.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer