Biofos påpeger ligesom Aarhus Vand m.fl., at skrappere miljøkrav ville give et økonomisk incitament til at blive mere bæredygtige.
Biofos påpeger ligesom Aarhus Vand m.fl., at skrappere miljøkrav ville give et økonomisk incitament til at blive mere bæredygtige.

Foto : Michael Rothenborg

Lattergas fra danske renseanlæg belaster klimaet mere end hidtil antaget

Ny rapport viser, at danske renseanlæg udleder mere end dobbelt så meget drivhusgas som forventet – og stiller spørgsmålstegn ved, om anlæggene både skal være klima- og energineutrale. Næstformand i klimapartnerskab ønsker højere ambitioner.
Danske renseanlæg udleder mere lattergas per ton behandlet spildevand end hidtil antaget (såkaldt emissionsfaktor). Det viser en ny undersøgelse, som EnviDan har lavet for Miljøstyrelsen, og som samler op på data rapporteret i forbindelse med styrelsens MUDP-pulje om lattergas.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Lattergas og renseanlæg

Lattergas dannes ved biologiske processer under rensningen af spildevandet og er som drivhusgas næsten 300 gange kraftigere end CO2. Emissionsfaktoren bruges i det nationale klimaregnskab til at beregne klimabelastningen fra renseanlæggene. 

Lattergas er den største kilde til vandsektorens udledning af drivhusgasser og bidrager både til global opvarmning og til nedbrydning af ozon i stratosfæren.

I den nationale klimaplan er målet en halvering af lattergassemissioner fra renseanlæggene.

Lattergaspuljen blev etableret i 2018 med det formål at begrænse emissionerne af lattergas fra renseanlæggene. Formålet er at skabe overblik over problemet med lattergasemissioner fra den danske spildevandssektor.

Derfor skal de projekter, der får støtte, indrapportere resultaterne til Miljøstyrelsen og senere evalueres. Det skal bidrage til, at Danmark kan blive en showcase som det første land i verden med fuldt dækkende klimaregnskaber i vandsektoren.

Kilde: Miljøstyrelsen.