Årsagen til, at at de mest almindelige danske søtyper har fået flere næringsstoffer tilført, er formentlig enten mere kvælstof og fosfor på markerne, eller at øget nedbør har skyllet større mængder ud - eller begge dele.
Årsagen til, at at de mest almindelige danske søtyper har fået flere næringsstoffer tilført, er formentlig enten mere kvælstof og fosfor på markerne, eller at øget nedbør har skyllet større mængder ud - eller begge dele.

Foto : Michael Rothenborg

Kun en fjerdedel af de danske vandløb og søer lever op til EU’s miljøkrav

Nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at vandløb og søer har det ringere, end hidtil antaget. Nye rapporter fra DCE dykker dybere ned i tilstanden og viser bl.a., at ørreder og vandløbsplanter har det skidt, og at der er kommet flere næringsstoffer til de mest almindelige søtyper.
Nye basisanalyser af danske søer og vandløb fra Miljøstyrelsen viser, at kun cirka 25 procent lever op til EU’s vandmiljøkrav.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer