Det er her ud for Danmarks mest forurenende kloakoverløb U11, at man finder det største indhold af miljøfremmede stoffer i det slam, der skal genbruges i Nordhavn. Slamsugeren er i fuld gang på strækningen, og har været det siden efteråret.
Det er her ud for Danmarks mest forurenende kloakoverløb U11, at man finder det største indhold af miljøfremmede stoffer i det slam, der skal genbruges i Nordhavn. Slamsugeren er i fuld gang på strækningen, og har været det siden efteråret.

Foto : Michael Rothenborg

Kan slam fra et af Danmarks mest forurenede vådområder virkelig genbruges?

Forurenet slam genbruges som fyldmateriale ved byggeriet ude i Københavns Nordhavn. Men slammet indeholder krasse kemikalier og tungmetaller og er for forurenet til den brug, mener ekspert i industrimiljø. Københavns Kommune afviser betænkelighederne.
Umiddelbart lyder det som en win-win situation – og et godt eksempel på cirkulær økonomi: Det slam der suges op af Fæstningskanalen ved Utterslev Mose, køres til genbrug som fyldmateriale ved den store landvinding ud for Københavns Nordhavn.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer