En stormflod fra syd kan blive dyr for hovedstaden, ikke mindst fordi Amager er så fladt.
En stormflod fra syd kan blive dyr for hovedstaden, ikke mindst fordi Amager er så fladt.

Foto : Michael Rothenborg

Kan et worst case-scenarie for stormflod blive for slemt?

Vil det virkelig koste 28 milliarder kroner, hvis der ruller en voldsom stormflod fra syd ind over hovedstaden? Eksperter og fagfolk er uenige, om beløbet er for højt eller lavt sat – men enige om, at politikerne skal have en (mere) solidt grundlag at træffe beslutninger om klimatilpasning på.
Kan et worst case scenario blive for slemt? Så man kommer til at bruge de sparsomme klimatilpasningsressourcer på noget, der er ekstremt usandsynligt?
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.