Kemiingeniør Søren Eriksen i fuldt ornat på vej ud til Krügers pilotprojekt på Høfde 42.
Kemiingeniør Søren Eriksen i fuldt ornat på vej ud til Krügers pilotprojekt på Høfde 42.

Foto : Krüger

Job og eksportkroner i jordforureninger: Den enes gift, den andens brød

Generationsforureninger og andre miljøtrusler skal renses op, før de skader drikkevand eller vandmiljø. Det kan generere mange arbejdspladser og øge eksporten, ifølge fagfolk. Alene Høfde 42-forureningen kan skabe 150 job relateret til selve projektet – plus afledte effekter.
Da Krüger skulle lave sit pilotprojekt på Høfde 42 – og varme en del af Cheminova-forureningen væk - måtte virksomheden ud og hente ny specialviden; to kemiingeniører med specialisterfaring fra andre brancher.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

To succesfulde pilotprojekter ved Høfde 42

Krüger vil opvarme det forurenede sand til 350 grader med elektriske varmelegemer, så pesticiderne destrueres og kviksølvet fordamper, kondenseres og opsamles på aktivt kul i et specialdesignet behandlingsanlæg. Virksomheden trækker på erfaringen fra oprensningen efter Agent Orange-giften i Vietnam, og et pilotprojekt har allerede givet gode resultater.

Fortums teknologi kan ifølge virksomheden selv »groft sagt betegnes som en stor industrivaskemaskine med forskellige trin«. Den centrale proces handler om at højtryksspule sandet – inklusive altså pesticiderne og kviksølvet – med en særlig væske, der udskiller de forurenede stoffer i en slamfase. Også her er der gode resultater fra pilotprojektet.

Begge virksomheder vurderer, at de kan fjerne 99,5 procent af forureningen – og formentlig billigere end til de oprindeligt budgetterede 250 millioner kroner.

Udbudsmaterialet bliver offentliggjort i 2. halvår 2021. Region Midt forventer at udføre et EU-udbud med forhandling – og forventet entreprisekontrakt-indgåelse i 2. halvår 2022.