Her lå Lersøen i gamle dage, og her nedenfor Bispebjerg Hospital er der planer om at genskabe vandspejlet - måske med hjælp fra en underjordisk kilde, der også kan forsyne Søerne med vand.
Her lå Lersøen i gamle dage, og her nedenfor Bispebjerg Hospital er der planer om at genskabe vandspejlet - måske med hjælp fra en underjordisk kilde, der også kan forsyne Søerne med vand.

Foto : Michael Rothenborg

Glemt kildevæld under en park kan mindske udtørring af Københavns Søer ... måske

Der er til tider for lidt vand i det indre København og for meget vand i den nordvestlige del. Derimellem ligger allerede en å. Men det er ikke helt simpelt at kombinere løsningen af de to problemer – som ellers ville være til gavn for både miljø, klimatilpasning og økonomi.
I tørre somre er der vandmangel i Københavns Søer – i 2018 var der lav vandstand langt ind i efteråret. Samtidig ledes vand fra den såkaldte Lersøkilde i Københavns Nordvestkvarter forbi Søerne og ud på renseanlægget Lynetten.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.