Her lå Lersøen i gamle dage, og her nedenfor Bispebjerg Hospital er der planer om at genskabe vandspejlet - måske med hjælp fra en underjordisk kilde, der også kan forsyne Søerne med vand.
Her lå Lersøen i gamle dage, og her nedenfor Bispebjerg Hospital er der planer om at genskabe vandspejlet - måske med hjælp fra en underjordisk kilde, der også kan forsyne Søerne med vand.

Foto : Michael Rothenborg

Glemt kildevæld under en park kan mindske udtørring af Københavns Søer ... måske

Der er til tider for lidt vand i det indre København og for meget vand i den nordvestlige del. Derimellem ligger allerede en å. Men det er ikke helt simpelt at kombinere løsningen af de to problemer – som ellers ville være til gavn for både miljø, klimatilpasning og økonomi.
I tørre somre er der vandmangel i Københavns Søer – i 2018 var der lav vandstand langt ind i efteråret. Samtidig ledes vand fra den såkaldte Lersøkilde i Københavns Nordvestkvarter forbi Søerne og ud på renseanlægget Lynetten.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.