Jens Peter Mortensen foran det gamle Gyngemoseværk, der måtte give op over for de meget krasse kemikalier og tungmetaller.
Jens Peter Mortensen foran det gamle Gyngemoseværk, der måtte give op over for de meget krasse kemikalier og tungmetaller.

Foto : Michael Rothenborg

Den kemiske industris vugge; et Klondyke med store konsekvenser for vandmiljøet

Kemikalier og tungmetaller var sammen med organiske stoffer fra Gladsaxe hovedårsagen til, at Utterslev Mose døde i 1968. I mange årtier efter var der store problemer med spildevandet fra industrikvarteret, og der er stadig ikke ryddet op på de forurenede grunde.
»Vi fjernede de værste kemikalier. Men meget var allerede sivet fra f.eks. utætte tromler og ud i mosen og kanalen – og mere kan formentlig fortsat risikere at sive derud.«
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.