Anna Bondo Medhus
Anna Bondo Medhus, lektor, ph.d. i geofysik og forskningsleder , Via University College

Anna Bondo Medhus er lektor, ph.d. i geofysik og forskningsleder ved Via University Colleges center for byggeri, energi, vand og klima.