Fugleklatter i søer er en stor - og overset - forureningskilde

Fugleklatter i søer er en stor - og overset - forureningskilde

Fugles forurening indregnes ikke fuldt ud i de officielle opgørelser, og det kan føre til dårligere sørestaurering og manglende opfyldelse af EU-vandmiljømål, påpeger Niras. Miljøstyrelsen siger, at man er opmærksom på problemet.
Her er kommunen med Danmarks længste EU-naturbeskyttede kyst

Her er kommunen med Danmarks længste EU-naturbeskyttede kyst

Borgerne skal beskyttes mod oversvømmelse, og naturen mod forringelse. Nogle kommuner har flere hundrede meter kyststrækning, hvor de hensyn støder sammen – og hvor man skal ned i selv de mindste detaljer.
Indblik
Høje sandpriser forsinker kystbeskyttelse

Høje sandpriser forsinker kystbeskyttelse

Den globale mangel på sand breder sig som ringe i vandet, og resulterer nu også i, at danske kystprojekter udsættes på grund af høje priser.

Seneste debat

Nyanlagt klimasø med kedelig bivirkning: Kviksand

Nyanlagt klimasø med kedelig bivirkning: Kviksand

Et nyt aspekt føjer sig til den lange liste af overvejelser, man skal gøre sig ved klimatilpasning: Laver man fejl ved anlæggelse af regnvandsbassiner eller klimasøer, kan der opstå kviksand.
Tvivl om EU-vandmiljøkrav og renseanlægs effektivitet forsinker supersygehus

Tvivl om EU-vandmiljøkrav og renseanlægs effektivitet forsinker supersygehus

Nyt Odense Universitetshospital (OUH) vil selv rense sit spildevand. Det duer ikke, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der nu har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med henvisning til EU's krav om 'god økologisk tilstand' i vandløb.
 
Sammen om grundvandet

Sammen om grundvandet

Hvis vi virkelig vil beskytte vores grundvand, er det nødvendigt med grundvandsparker og anden mere langsigtet beskyttelse, skriver Danske Vandværker i anledning af stor konference i dag.
Synspunkt af Susan Münster