Der skal mange flere af denne slags spildevandstunneller og andre (dyre) klimainitiativer til, før problemerne med udledning af spildevand er minimeret.

Ugens vand: Klimatiltag og corona-effekter (og fornuft) druknede næsten i den store spildevandsstorm

Seden Strandby set lidt fra oven. Kystsikringsprojektet her kræver ekstra overblik, fordi der er så mange bolde i luften.

Naturen skal beskyttes sammen med kysten

Øresunds havmiljø og badende bliver langt mere belastet af jævnlige kloakoverløb efter skybrud og kraftig regn, end farvandet ville være af de fem dages spildevandsudledning fra Hofor, der nu er udskudt til efteråret.

Analyse: Shitstorm handler om få dråber i spildevandshavet

Sukkertang (Saccharina latissima) – her fra Hjarnø Havbrug i Horsens Fjord – er en af de tangarter, som forskerne håber kan bruges til at reducere køernes udledning af drivhusgasser.

Danske alger kan nedbringe methan fra kobøvser markant

Troels Kærgaard Bjerre foran en vandindvindingsboring, der stadig er for belastet af pesticider fra fortidens sukkerroeproduktion til at kunne benyttes.

Grøn beskyttelse af blå ressource

Det var som følge af et byggeprojekt her ved Svanemøllen, at Hofor og Novafos planlagde at sende 290.000 m3 stort set urenset spildevand ud i Øresund - en udledning, der nu er udskudt til efteråret.

Shitstorm udskyder spildevandsudledning i Øresund

ARTIKELDEBAT
Niels Bent Johansen4 dage siden
Jeg tror ikke der er noget forsyningsselskab som ikke højt ønsker at investere i både reduktion af overløb, forbedret rensning og samtidigt klimatilpasning. Der er dog det problem, at…
Niels Bent Johansen6 dage siden
På den korte bane bør Københavns Kommune opgive at bygge ovenpå ledningen - den var der først og er formodentligt tinglyst. Det er også noget rod at bygge ovenpå en så vigtig ledning mht…
Niels Bent Johansen1 uge siden
Novafoss og Hofor burde da have benyttet situationen til at få et pålæg om at lægge en reserveledning (>500 mill), så havde man den til en anden gang. Man kan selvfølgeligt også bygge en…

Økologisk offensiv for grundvandet

Direktør Carl-Emil Larsen og kontorchef Tone Madsen, klar til vandkamp.

Vandkamp: Kan sektoren virkelig effektivisere for næsten fire milliarder?

Omstridte svampemidler siver gennem forsøgsmarker – men ikke nok til et forbud

Omstridte svampemidler siver gennem forsøgsmarker – men ikke nok til et forbud

Ugens vand: Vandkamp for milliarder – af kroner og mennesker

Ugens vand: Vandkamp for milliarder – af kroner og mennesker

Det er bl.a. ud for Skovshoved Havn, at der i fem dage i maj skal ledes store mængder urenset spildevand ud i Øresund.

Stort set urenset spildevand skal ledes ud i Øresund

Danmark oplevede massive oversvømmelser denne vinter. Nu skal en politisk aftale sætte mere gang i klimatilpasningen.

Samfundsøkonomisk stærkt tvivlsom klimaregel bliver afskaffet

Sonia Sørensen fra Novafos leder et projekt i en københavnsk forstad, der både vil skaffe færre oversvømmelser og bedre vandmiljø.

Ugens vand: Mindre vand i husene, og mindre skidt i vandet – nogle steder

Blot to år gamle vandrør begyndte at lække vand få måneder, inden åbningen af Rigshospitalets nye nordfløj.

Prestigebyggeri i problemer: Rustfrie vandrør levede ikke op til navnet

Havet æder stadigt mere af de danske kyster, her ved Bovbjerg Fyr. Et nyt videnskabeligt studie bekræfter, at det kan betale sig at dæmme op for bølgerne.

Det kan koste Danmark dyrt at være sløv med kystsikringen

Projektleder Sonia Sørensen foran et af 18 kloakoverløb på en ganske kort strækning. I baggrunden Herlev Hospital, der renser sit spildevand så godt, at det kan ledes direkte ud i Kagsåen og dermed nedsætte risikoen for udtørring om sommeren.

Kan en kloakagtig å forvandles til et grønt Kinderæg?

Danmarks dybeste sø er blevet iltet siden 2003, men nu anbefaler eksperter, at man lader naturen gå sin gang. Til højre for broen kan man skimte et af rørene fra Stavnsholt Renseanlæg.

Eksperter: Lad forurenede søer restaurere sig selv

Egedalsvænge i Kokkedal er blandt de almene boligområder, der allerede har klimasikret for at begrænse oversvømmelser.

Stort behov for at klimasikre almene boliger

Klimatilpasning kan styrke økonomien

Mads Helleberg Dorff, Sekretariatsleder, DI Vand
Odense ligger i top blandt Danmarks storbyer, når det gælder fremrykkede projekter inden for klimatilpasning her i 2020.

De fem største byer fremrykker vandprojekter for næsten 100 millioner

Stranden i Valby måtte først afvente, at man oprensede den gamle industrilosseplads i Valbyparken - og det har stadig lange udsigter, før man kan bade her.

Kloakoverløb forsinker ny storby-strand

De danske vandselskaber har allerede effektviseret meget, men citronen kan presses yderligere, mener Forsyningssekretariatet.

Vandselskaber kan effektivisere for næsten 4 milliarder, ifølge staten

En kraftig stormflod vil kunne skylle ind over det flade Amager og sætte metroens kontrolcenter (nord og øst for skinnerne på billedet ovenfor) ud af spil i op mod to år.

Stormflod kan lukke metro i op til to år

Forskere finder corona i københavnske kloakker

Forskere finder corona i københavnske kloakker

Udgifterne til at fjerne forbrugernes vådservietter og andre fremmedlegemer fra kloakken er steget her under corona-krisen. Her er det en pumpe i Odsherred, der må have nødhjælp.

Corona giver klumper i kloakken

Ugens vand: Mere pres på grundvandet – og mere gang i klimasikringen

Ugens vand: Mere pres på grundvandet – og mere gang i klimasikringen

Visualisering af klimaparken på hjørnet af Ørnevej og Vibevej i Københavns nordvest-kvarter.

Fra asfalt til vejparker: Klimatilpasning med et socialt ansigt

Biofos er blandt deltagerne i det internationale forskningssamarbejde om mere effektiv sporing af giftstoffer i spildevand.

Fra Gandalf til Vandalf: Effektiv sporing af giftstoffer i spildevand

Høje vandpriser mindsker forbruget og sikrer nye løsninger

Høje vandpriser mindsker forbruget og sikrer nye løsninger