Klimatilpasning skal også tage hensyn til oddere

Klimatilpasning skal også tage hensyn til oddere

Odderen er på EU’s bilag 4-liste over arter, som man skal tage hensyn til overalt – og den er på vej tilbage til Sjælland. Derfor er dyret skrevet ind i en række vandløbsprojekter, der skal mindske oversvømmelser.
21. mar kl. 06:05
Kæmpe forskel på beregnede og målte kloakoverløb kan bremse løsning af problemerne

Kæmpe forskel på beregnede og målte kloakoverløb kan bremse løsning af problemerne

Der er kommet flere flowmålere på overløbsbygværker, men de sidder stadig på under en tiendedel, og tvivlsomme beregninger gør det reelt umuligt at målrette vandmiljø-indsats, mener landbruget. Miljøstyrelsen påpeger, at modelberegningerne bliver stadig bedre.
14. mar
 
Kommuners planer om kystsikring skal være langsigtede
Synspunkt

Kommuners planer om kystsikring skal være langsigtede

Kommunerne gør et kæmpe stykke arbejde, hvad angår kystsikring. Men som det ser ud nu, så bygger de fleste kommuner sig ind i problemer, i stedet for ud af dem.Kommunerne skal væk fra udelukkende at benytte sig af konventionelle metoder til kystsikring mod stormflod og havniveaustigninger, som for eksempelvis diger.
Af Ole Fryd10. mar
EU’s spildevandsdirektiv får skrappe krav til overløb og regnvand

EU’s spildevandsdirektiv får skrappe krav til overløb og regnvand

Er den danske vandsektor tilstrækkelig opmærksom på – og godt nok rustet til - det nye EU-direktivs krav til overvågning og reduktioner af overløb m.m.? DTU-professor er i tvivl. Danva er fortrøstningsfuld.
7. mar
Grundfos: Det kan vi forvente af vandindustrien i 2023
Synspunkt

Grundfos: Det kan vi forvente af vandindustrien i 2023

Efter et år med store globale vand-, energi- og klimaudfordringer kalder 2023 på innovative løsningsforslag og større fokus på energieffektivitet i vandindustrien.
Af Ulrik Gernow7. mar