Ugens vand: Opsporing af problematiske stoffer i spildevand og andet detektivarbejde

Ugens vand: Opsporing af problematiske stoffer i spildevand og andet detektivarbejde

Metan i drikkevand kan fjernes med børnemadrasser og sandkasser

Metan i drikkevand kan fjernes med børnemadrasser og sandkasser

Storebælt øst: ’Nordens Venedig’ ligger meget udsat

Storebælt øst: ’Nordens Venedig’ ligger meget udsat

Storebælt vest: Stor oversvømmelses-risiko ved herlighedsværdi

Storebælt vest: Stor oversvømmelses-risiko ved herlighedsværdi

Recirkuleret aktivt kul fjerner medicinrester effektivt – og billigt

Recirkuleret aktivt kul fjerner medicinrester effektivt – og billigt

Analyse: Også indlysende grønne tiltag kan skabe modstand

Analyse: Også indlysende grønne tiltag kan skabe modstand

ARTIKELDEBAT
Jan Jørgensen, Fakturaref.: JJO 4372504 dage siden
Jeg kan ikke være mere enig.
Jakob Lyngbye5 dage siden
https://cordis.europa.eu/article/id/211399-impact-of-beavers-on-salmon-and-trout https://www.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=bEkuPo-u188%3d&portalid=65
Steen b. Rasmussen3 uger siden
Skandale i Miljølovgivningen! Trods GEUS/Danva og Miljøstyrelsen i deres undersøgelse for flere år siden af nedsivningsnlæg, blev det konstateret, at man ikke kender skæbenen for…
 

Bedre klimatilpasning med mere fokus på risikoberegning

Ugens vand: Hackere og andre trusler mod drikkevand – og mod kyster og vandmiljø

Ugens vand: Hackere og andre trusler mod drikkevand – og mod kyster og vandmiljø

Bedre styring af slamflugt - og af spildevand generelt

Bedre styring af slamflugt - og af spildevand generelt

DTU-professor om spildevands-test for corona: Det rejser et etisk spørgsmål

DTU-professor om spildevands-test for corona: Det rejser et etisk spørgsmål

Naturprocesser som klimarobust kystbeskyttelse

Billige vandpriser for virksomheder bremser for genbrugsvand

Billige vandpriser for virksomheder bremser for genbrugsvand

Hul i regulering af skadelige loppemidler rejses politisk

Hul i regulering af skadelige loppemidler rejses politisk

Brandskole kilde til rekordhøje mængder af miljøgiften PFOS

Brandskole kilde til rekordhøje mængder af miljøgiften PFOS

Ugens vand: Søer skaber glæde (for det meste). Og stigende pres på især små vandværker

Ugens vand: Søer skaber glæde (for det meste). Og stigende pres på især små vandværker

Regioner overvåger to giftige loppemidler – Miljøstyrelsen gør kun delvist

Regioner overvåger to giftige loppemidler – Miljøstyrelsen gør kun delvist

Kan man bare flytte en å som led i klimasikring?

Kan man bare flytte en å som led i klimasikring?

Flytning af å kan være på kant med EU’s miljøregler

Flytning af å kan være på kant med EU’s miljøregler

Når spildevand sendes videre til nabokommuner

Når spildevand sendes videre til nabokommuner

Bævergate: Problemskabende dyr skal kunne flyttes til et andet område

Bævergate: Problemskabende dyr skal kunne flyttes til et andet område

Regnvand og klimatilpasning ødelægger spildevandsrensningen

Regnvand og klimatilpasning ødelægger spildevandsrensningen

Ugens vand: Kamp for drikkevand, demokrati - og tørre ejendomme

Ugens vand: Kamp for drikkevand, demokrati - og tørre ejendomme

Tre lovende kandidater til at fjerne DMS fra drikkevandet

Tre lovende kandidater til at fjerne DMS fra drikkevandet

Bøder skal bane vejen: EU vil øge informations-sikkerheden, bl.a. i vandsektoren

Bøder skal bane vejen: EU vil øge informations-sikkerheden, bl.a. i vandsektoren

Endnu et nyt, problematisk stof fundet i stort omfang i grundvandet

Endnu et nyt, problematisk stof fundet i stort omfang i grundvandet

Flertal: En vandsektor med større selskaber vil være mindre effektiv

Flertal: En vandsektor med større selskaber vil være mindre effektiv

Når naturen skader naturgenopretning: Klage over bæveres negative indflydelse

Når naturen skader naturgenopretning: Klage over bæveres negative indflydelse

Nødvendigt at rense mere drikkevand i en årrække

Nødvendigt at rense mere drikkevand i en årrække

Her er vandsektorens varmeste nytårsønsker

Her er vandsektorens varmeste nytårsønsker

 

Hvem har vandsvaret for de stigende vandmængder?

Tip os om event

Har du et event, der kunne være relevant for Watertech?

Så tip os om eventet på kalenderpro@ing.dk