Louie med snuden i sporet: Hvor er der klorerede opløsningsmidler, der kan være til fare for grundvandet?

Han snuser sig frem til forureningen

Cirka sådan kan den nu klimasikrede Enghavepark i København komme til at se ud efter voldsom regn. Tredje Natur understreger dog, at visualiseringerne er fra projektets tidlige stadie, og at der er sket udvikling i projektet siden da.

Klimapark sikrer hovedstaden bedre mod skybrud

Vi tager gerne ansvar for at gøre data om vandets kredsløb let tilgængelige

Vi tager gerne ansvar for at gøre data om vandets kredsløb let tilgængelige

Hist hvor åen slår en bugt... ligger der et pumpehus så smukt...

Danmark vil være (endnu) vådere – mens ulande mangler hjælp til at holde vandet fra døren

De store forureninger i Grindsted by er ikke endeligt kortlagt. Her undersøger regionens rådgiver DMR og borefirmaet Kristian Rytter A/S den gamle losseplads.

De største forureninger rummer langtfra altid de største miljøproblemer

Sådan så grunden i Lundtofte ud i 1961. Køleskabsfabrikker har efterladt en miljøregning så stor, at den i dag betegnes som en generationsforurening.

Hårde hvidevarer efterlod tonstung forurening

ARTIKELDEBAT
Michael Rothenborg4 uger siden
Hej Søren Spændende input. Har du lyst til at uddybe og skrive et Synspunkt om det - så vil vi meget gerne lægge spalteplads til. bn, Michael, redaktør, WaterTech
Søren Erikstrup1 måned siden
Medfinansieringsbidraget blev opfundet af den daværende regering og KL, således at kommunerne kunne undgå at trække penge op af lommen og i stedet lade kommunens brugerfinansierede…
Søren Rosenkrantz Riber1 måned siden
Danmark udfordres vel vandteknisk på 3 fronter: Stigende havvand pga. øget afsmeltning og stigende havtemperatur Stigende niveau af øvre grundvandslag Terrænsænkning pga. især punkt 2. Vi…
Havørnen er blandt de fugle, der har haft gavn af genopretningen af Filsø. Billedet her er dog fra Polen.

Rig naturonkel gav grønne drømme luft under vingerne

Rågeleje i Nordsjælland blev hårdt ramt af stormen Bodil i december 2013. Niras m.fl. har en plan for kystsikring i de tre nordkyst-kommuner klar, men projektet ligger næsten stille, bl.a. som følge af uenighed om finansieringen.

Kysten skal sikres – men hvem skal betale?

Vandsektoren opsamler og anvender data i stor stil

Vandsektoren opsamler og anvender data i stor stil

Mads Uggerby , Forsknings- og udviklingschef fra EnviDan
Mørke udsigter for blå klima-COP – og for andre områder i vandsektoren

Mørke udsigter for blå klima-COP – og for andre områder i vandsektoren

I forbindelse med genslyngningen af Skjern Å blev Danmarks to største træhængebroer bygget. Her Kong Hans' Bro, opkaldt efter kongen, der i 1513 faldt i vandet på dette sted og pådrog sig en lungebetændelse, der senere kostede ham livet.

Da strømmen vendte – og naturgenopretning blev et ord

Biofos er blandt de ganske få spildevandsselskaber, der har fået kortlagt miljøskadelig kemi i deres udledninger; i en rapport som DHI har lavet til Miljøstyrelsen.

Branchefolk: Danmark har ikke styr på kemi i vandmiljøet

Unisense' svovlbrintesensor er monteret på et rustfrit stålrør til højre i denne kloakbrønd i Tilst ved Aarhus. Spildevandet kommer ind til venstre.

Ny metode til bekæmpelse af svovlbrinte i kloakker

Børkop Mølle er blandt de mange hundrede vandmøller i Europa, der risikerer at forfalde, bl.a. pga. for ensidigt fokus på vandmiljø.

Vandmøller kan tørre ud som følge af striks EU-tolkning

Værdifulde data går tabt i vandsektoren

Værdifulde data går tabt i vandsektoren

Bævere, højt grundvand og andre problemer… kan også ses som ressourcer

Bævere, højt grundvand og andre problemer… kan også ses som ressourcer

Esben Ravn Iversen fra Niras og Ida Dahl-Nielsen fra Naturstyrelsen med oversigtskort foran den gamle pumpestation, der snart skal slukkes. Se visualiseringer af den genskabte sø nederst i artiklen.

Fra landbrug til sjapvand - til glæde for alle

Tænk på det stigende grundvand som en ressource

Tænk på det stigende grundvand som en ressource

Hans Jørgen Henriksen , Seniorrådgiver fra Geus
Machine learning kan finde de mest slidte kloakledninger

Machine learning kan finde de mest slidte kloakledninger

Her blev der i oktober udført skråningsbeskyttelse i form af skræntfodssikring ved Vejby Strand i Gribskov Kommune – efter at Kystdirektoratet ellers i første omgang havde givet afslag. (Se arbejdet i fuld gang på foto nederst)

Renæssance for hård kystsikring

Et par af de sommerhuse, der er faretruende tæt på kanten i Lønstrup.

Sommerhusejere stævner staten for manglende kystbeskyttelse

Helt urenset drikkevand er en myte; det beluftes og sendes gennem filtre alle steder - også her i Hjørring, som derudover bruger aktivt kul.

Urenset drikkevand er »en Morten Korch-forestilling om Danmark«

Daglig leder af Vestamager pumpedigelag Sven Norup foran havet, der ser roligt ud denne dag - men i januar 2017 var det blot 5 cm fra at skylle over det gamle dige i baggrunden.

Stort hul i kystbeskyttelsen af hovedstaden er nu lukket

Camilla Hvid, Nina Caspersen og Bo Bonnerup diskuterer planerne for renovering af Ålebækken renseanlæg - der ikke er effektivt nok i dag: Cirka 20 gange om året fosser opspædet spildevand som her direkte ud i Mølleåen via rørføringen til venstre.

Fra gråt spildevandsanlæg til grøn ruinpark

Biolog Kim Michelsen foran U11 - det kloakoverløb, der har (for)fulgt ham næsten hele hans liv, og som stadig lukker alt for meget fosfor ud i naturen.

U11 – kloakoverløbet, der dræbte hovedstadens største ferskvandsområde

Et syn man ikke normalt ser i klitterne ved de danske kyster: En radarreflektor, der måler afstanden til en satellit – og som gør, man kan følge landbevægelsen det pågældende sted.

Satellitter kan forudse kloakkers levetid

Styrk overvågningen af de mange kilder til kemi i vandmiljøet, anbefaler to professorer fra DTU.

Rigtig mange kilder til kemiforurening

Atlanterhavet bliver endnu mere brølende i fremtiden, og et af de steder der kommer til at mærke det hårdest, er Portugal.

Orkaner har kurs mod 'Helvedes Mund'

Skt. Jørgens Sø her får alligevel ikke en skybrudspark, og Bispeengbuens nedrivning haster ikke så meget, som man troede. Begge dele indgik i hovedstadens klimasikring. Forvaltningen undersøger nu alternativer til parken ved søen.

Ny tvivl om skybrudsparker skaber ikke hul i hovedstadens klimaplaner

Der skal tænkes i helhedsløsninger, hvis Vestkysten skal beskyttes

Der skal tænkes i helhedsløsninger, hvis Vestkysten skal beskyttes