Aftale om klimatilpasningsplan – dog foreløbig blot med fire pilotprojekter

Aftale om klimatilpasningsplan – dog foreløbig blot med fire pilotprojekter

Membranfiltrering kan både fjerne DMS og blødgøre

Membranfiltrering kan både fjerne DMS og blødgøre

Vandtryk reduceres – eksportpotentiale øges

Vandtryk reduceres – eksportpotentiale øges

Tør du tænke på vandregningen uden regulering?

Ugens vand: Mens vi venter på de nye regler om klimatilpasning og økonomisk regulering

Ugens vand: Mens vi venter på de nye regler om klimatilpasning og økonomisk regulering

Det er som bekendt sjældent, at der er tale om så primitive vandindvindinger som på billedet her, men de private boringer og brønde ligger ofte terrænnært og er ekstra sårbare over for forurening.

Stor sundhedsrisiko ved manglende kontrolpligt hos små forsyninger

ARTIKELDEBAT
Krzysztof Kowalski4 timer siden
Vi har faktisk lavet en vurdering af forskellige alternativer og membranfiltering har mening også for ikke-stor vandværker. Læs her: https://danwatec.dk/wp-content/uploads/2019/10/Videreg%…
Morten Andreas Dahl Larsen3 dage siden
Kære Marianne B. Marcher Juhl, Marianne Skov og Morten Beha Pedersen (sidstnævnte svarede som kommentar under mit indlæg) Mange tak for den uddybende redegørelse, som flugter med det, der…
Finn Bøye Nielsen4 dage siden
Det er en interessant artikel som jeg gerne vil kommentere på i forhold til Bygningsreglementets og Fødevarestyrelsens krav om, at det er bygningsejerens pligt at efterse, sikre og…
Hvordan begrænser vi skaderne fra de stigende vandmængder? Her Svendborg Havn i januar 2017.

Kan du dæmpe vandmængdernes indflydelse på huset – og på samfundet?

 

Altid vigtigt at diskutere forudsætningerne for en analyse

Marianne Skov, Flood Risk Specialist, Rambøll
Direktør Mikael Schultz fra Vejle Spildevand ville godt klimasikre hurtigere, men bremses af love og regler. Her foran et projekt, der stort set er på plads; en græsplæne, der bliver til vandparkering ved kraftig regn.

Bøvlede regler bremser for rettidig klima-omhu

De nye klimarender giver tryghed, mener projektleder i Horsens Kommune Susanne Borgvardt Jensen.

Specialudviklede skybrudsrender kan lede ekstra vand væk

Beslutningsgrundlag for sikring mod stormflod skal være rationelt

Jo, billedet er faktisk taget i den forløbne uge - hvor solen ellers var en sjældent gæst. Det er fra Utterslev Mose, hvor der er forskellige initiativer i gang til forbedring af vandmiljøet.

Ugens vand: Giv os strammere regler – på nogle områder – og samlende planer

Dumpning af havneslam kan gå ud over ålegræs og andet liv i havet. Fotoet er fra Vejle Fjord, hvor kommunen har gjort indsigelse over for Miljøstyrelsens tilladelse til klapning.

Hver ottende dumpning af havneslam sker i de mest beskyttede havområder

Tore Svendsen og Zhuoyan Cai med de før- og efter-beholdere, de ofte præsenterer for kunder og forretningsforbindelser.

Ny teknologi kan destruere PFAS, inden stoffet når vandmiljø eller drikkevand

HydroGeofysik forskningsgruppen på Aarhus Universitets Institut for Geoscience har udviklet en letvægtsudgave af den såkaldte tTEM-teknologi, som er i stand til at kortlægge undergrundens struktur i tre dimensioner og med præcise detaljer.

Kortlægning af drikkevand med en højteknologisk pilekvist

En vigtig del af projektet: høst af muslinger ud for Munkebjerg.

Fra ond til god cirkel: Havmiljøet får en hjælpende hånd

Fagfolk er enige om, at der er behov for bedre koordinering ovenfra af kystbeskyttelse, bl.a. for at hjælpe udsatte sommerhuse som her i Lønstrup.

Nu drøfter regering og støttepartier endelig den store klimasikringsplan

Sådan sikrer du fokus på biodiversitet i klimatilpasning

Sådan sikrer du fokus på biodiversitet i klimatilpasning

Rikke Juul Monberg, PhD i urban biodiversitet og klimatilpasning, rådgiver , Niras
Ugens vand: Ballade om drikkevandet, pres på spildevandet og små fremskridt på klimatilpasning

Ugens vand: Ballade om drikkevandet, pres på spildevandet og små fremskridt på klimatilpasning

Chefkonsulent John Flyvbjerg ved et af de små vandløb i Gribskov, der har for højt indhold af arsen som følge af fortidens synder.

Tungmetaller skal bremses, inden de når beskyttet natur

Der skal mere styr på lossepladserne i Grønland, her er det dumpen i Arsuk.

Grønland vil være grøn: Lossepladser må ikke længere true vand og miljø

Danmark har i årevis brudt EU’s drikkevandsregler

Danmark har i årevis brudt EU’s drikkevandsregler

Renseanlæg kan spare penge og CO2 med intelligent styring af strømforbrug

Renseanlæg kan spare penge og CO2 med intelligent styring af strømforbrug

Miljøchef Jakob Lysholdt åbner en brønddæksel for at tjekke grundvandsstanden. Den er som oftest høj i dette lavtliggende sommerhusområde.

Gammelt trick i ny form: Baghave-kanaler kan bremse oversvømmelser

Ud af økonomisk regulering - mere tid til vandværksdrift

Susan Münster, Direktør i Danske Vandværker
Ugens vand: Nye forskningsmillioner og fremskridt på klima og drikkevand (men ikke på vandmiljø)

Ugens vand: Nye forskningsmillioner og fremskridt på klima og drikkevand (men ikke på vandmiljø)

Danmarks største klimabadekar beviser sit værd i januar 2016 - kort efter etableringen. Nu er det blevet næsten 40 procent større (Se kort over området nederst).

Danmarks største klimabadekar er blevet endnu større

Udby og fire andre små vandværker på Østmøn er gået sammen om bl.a. at sikre forsyningen.

Stadig flere små værker samarbejder om at sikre drikkevandet

Sjællands nordkyst (her ved Rågeleje efter stormen Bodil i december 2013) er et af de områder, hvor kommuner har haft svært ved at blive enige om finansiering af den nødvendige kystbeskyttelse.

Regionerne: Vi kan løse op for strandet kystsikring

Det ser idyllisk ud, men overløbsbygværket her var for godt 50 år siden stærkt medvirkende til at udrydde alt liv i naturområdet - og det skaber stadig store miljøproblemer.

Løsning på vej for Danmarks nok mest forurenende kloakoverløb

Tip os om event

Har du et event, der kunne være relevant for Watertech?

Så tip os om eventet på kalenderpro@ing.dk