DTU-studie: Kobber og zink er værre miljøskurke end næringsstoffer

DTU-studie: Kobber og zink er værre miljøskurke end næringsstoffer

På de snævre villaveje er der mere kamp om pladsen end på den mere befærdede del af vejnettet. Derfor prøver Gladsaxe Kommune og forsyningsselskabet Novafos nu, at finde ud af, hvilke typer regn- og vejbede, de kan få klemt ind. Desuden testes rensebrønde, der angiveligt kan fjerne omkring 80 procent af tungmetallerne fra vejvandet, før det siver ned i jorden.

11 villaveje i Bagsværd tester klimatilpasning

Klimasikring af Nørrebrogade Kvarteret i Fredericia

Klimasikring af Nørrebrogade Kvarteret i Fredericia

Et pilotforsøg på vaskerivirksomheden Berendsens anlæg i Holbæk har vist, at regnvandsindsamling på anlægget er nok til at erstatte det vand, der fordamper, når der vaskes og tørres.

Stort pilotforsøg: Muligt at bruge regnvand til industriel tøjvask

Selv om regnsvandsbede ofte er billigere at anlægge end nye regnvandsledninger, så kan det - trods den grønne overflade - i nogle tilfælde være bedre for miljøet at bruge de tradtionelle rørløsninger. Det viser et nyt beregningsværktøj udviklet i et samarbejde mellem DTU Miljø og Vandcenter Syd. Fotoet her er fra et andet projekt.

'Grøn' klimatilpasning er ikke altid bedst for miljøet

I forhold til Aarhus Vands normale omkostninger til sensorer er prisen for Dryps nye sensorer på abonnement en faktor 5-10 lavere.

Dryp: Nyt firma vil gøre det let og billigt at bruge smarte vandsensorer

ARTIKELDEBAT
Krzysztof (Chris) Kowalski2 måneder siden
Nogle flere detaljer om blødgøring og pellet metoden man kan finde på https://danwatec.dk/bloedgoering/
Henrik Munksgaard4 måneder siden
Kære Tomas Tak for din kommentar. Vi giver gerne plads til divergerende holdninger til et emne. Undrer mig alligevel lidt her. Henrik Lynghus giver præcis udtryk for, at vi ved, hvad der…
Henrik Munksgaard4 måneder siden
Kære Tomas Tak for din kommentar. Vi giver gerne plads til divergerende holdninger til et emne. Undrer mig alligevel lidt her. Henrik Lynghus giver præcis udtryk for, at vi ved, hvad der…