Regnvandsbassiner skal sikres mod tidlig tudse-død

Regnvandsbassiner skal sikres mod tidlig tudse-død

Nyere kajanlæg risikerer korrosion, fordi man glemmer at beskytte

Nyere kajanlæg risikerer korrosion, fordi man glemmer at beskytte

Nyt værktøj til beregning af oversvømmelser i byer

Ugens vand: Mere eller mindre effektiv rensning og sikring mod oversvømmelser

Ugens vand: Mere eller mindre effektiv rensning og sikring mod oversvømmelser

Fortidens miljøsynder giver billig, grøn varme til nyt byområde

Fortidens miljøsynder giver billig, grøn varme til nyt byområde

ARTIKELDEBAT
Thomas Kruse Madsen2 uger siden
Der er ingen tvivl om et stort potentiale i brugen af data. Forsyningsselskaberne bruger enorme summer på at købe, implementere og servicere måleudstyr samt de opsamlingssystemer der…
Emil Blichfeldt2 uger siden
hej Michael. Dejligt med omtale af spidssnudet frø i Gyngemosen. EBmiljø står for plejen i gyngemosens søer, slåning af græs på brinker og for indpumpning af vand. Bare lige for at uddybe…
Torben Nielsen3 uger siden
Mere miljøvenligt - og billigere. Lokale faskiner g sivedræn kan etableres for 20 t kr per ejendom - specielt hvis det koordineres, og udbydes koordineret.
Advarsler om giftigt brandskum overhørt i syv år - til skade for sundhed og miljø

Advarsler om giftigt brandskum overhørt i syv år - til skade for sundhed og miljø

Mikroforureninger kan håndteres på renseanlæg, inden de skader sundheden

Spildevands-analyser kan nu give tidlige advarsler om corona i hovedstaden

Spildevands-analyser kan nu give tidlige advarsler om corona i hovedstaden

Strandtudser flyttede vandhul på grund af råstofindvinding

Strandtudser flyttede vandhul på grund af råstofindvinding

Den forkerte observation eller den forkerte model?

Kunstig intelligens skal udvikle nyt ’vådindeks’

Kunstig intelligens skal udvikle nyt ’vådindeks’

Kunstig kilde hjælper fugle i tørt forår

Kunstig kilde hjælper fugle i tørt forår

Ugens vand: Forsigtighedsprincip – fra almindelig sund fornuft til det (lidt) ekstreme

Ugens vand: Forsigtighedsprincip – fra almindelig sund fornuft til det (lidt) ekstreme

Stor ståhej for meget få vandsalamandere

Stor ståhej for meget få vandsalamandere

Genbrugssand skal sikre sommerhuse og genskabe strande

Genbrugssand skal sikre sommerhuse og genskabe strande

Vejen til nye forretningsmuligheder går gennem data – hvis vi kan få fat i dem

Ugens vand: Spildevand skal bruges til overvågning – ikke til overløb

Ugens vand: Spildevand skal bruges til overvågning – ikke til overløb

Der er stadig frøer i Bamses gamle sø – men bestanden er truet

Der er stadig frøer i Bamses gamle sø – men bestanden er truet

Brandøvelse med Crashtendere på Flyvestation Karup i maj 2012. Det er bl.a. brandslukningsskummet, som bruges til oliebrande, der kan forurene med PFOS-forbindelser. Ved Karup er man dog i færd med at undersøge og begrænse omfanget.

Myndigheder: Brandskum-forureninger drukner i drikkevands-fokus

Nye dønninger i sag om genbrug af havnesediment til kystbeskyttelse

Nye dønninger i sag om genbrug af havnesediment til kystbeskyttelse

»Der er ikke noget reelt alternativ til separatkloakering her«

»Der er ikke noget reelt alternativ til separatkloakering her«

Indsats mod kloakoverløb forsinkes af andre (miljø)udfordringer

Indsats mod kloakoverløb forsinkes af andre (miljø)udfordringer

Brandskum i mennesker og natur i Korsør: Lignende forureninger kan lure i resten af landet

Brandskum i mennesker og natur i Korsør: Lignende forureninger kan lure i resten af landet

Ugens vand: Forurening og klima truer hav og kyster – løsninger på vej nogle steder

Ugens vand: Forurening og klima truer hav og kyster – løsninger på vej nogle steder

Folk der lever tæt på blå områder, er sundere

Folk der lever tæt på blå områder, er sundere

Flere penge til regnmageri – men effekten er tvivlsom

Flere penge til regnmageri – men effekten er tvivlsom

Vandbranchen har fokus på it-sikkerhed

Susan Münster, Direktør i Danske Vandværker , Danske Vandværker
Kan slam fra et af Danmarks mest forurenede vådområder virkelig genbruges?

Kan slam fra et af Danmarks mest forurenede vådområder virkelig genbruges?

»Vi vil ikke separatkloakere bevidstløst«

»Vi vil ikke separatkloakere bevidstløst«