Det var her i bassinerne på Islevbro Vandværk i Rødovre, at mikroorganismen comammox Nitrospira først blev opdaget.

Nyopdaget bakterie væsentlig for rensning af drikkevand

Regnvandet på vejen her er en undtagelse, for det flyder ikke ned i kloakken og er med til at skabe oversvømmelser. Det renses og løber ud i et vandløb i den lille park til venstre.

Vejvand bør bremses før kloakken

Vand skal langt højere op på EU’s miljøpolitiske dagsorden

Vand skal langt højere op på EU’s miljøpolitiske dagsorden

Pernille Weiss , Europa-parlamentariker fra Konservativt Folkeparti
Ugen har blandt meget andet budt på fornyet diskussion for og imod forskellige kystsikringsmetoder. Her et udsnit af den bedst beskyttede del af Lønstrup i Nordjylland.

Når det regner med grønne forskningsmidler, drypper det på vandsektoren

Et par af de sommerhuse, der er faretruende tæt på kanten i Lønstrup.

Sommerhusejere stævner staten for manglende kystbeskyttelse

Heine Madsen på terrassen af sit sommerhus - med den svindende klint til højre og Rubjerg Knude Fyr i baggrunden.

Et liv på kanten – med håb om bedre beskyttelse

ARTIKELDEBAT
Michael Rothenborg14 timer siden
Hej Søren Spændende input. Har du lyst til at uddybe og skrive et Synspunkt om det - så vil vi meget gerne lægge spalteplads til. bn, Michael, redaktør, WaterTech
Søren Erikstrup3 dage siden
Medfinansieringsbidraget blev opfundet af den daværende regering og KL, således at kommunerne kunne undgå at trække penge op af lommen og i stedet lade kommunens brugerfinansierede…
Søren Rosenkrantz Riber1 uge siden
Danmark udfordres vel vandteknisk på 3 fronter: Stigende havvand pga. øget afsmeltning og stigende havtemperatur Stigende niveau af øvre grundvandslag Terrænsænkning pga. især punkt 2. Vi…
Udskældt klimaregel ind i forhandlinger om finanslov

Udskældt klimaregel ind i forhandlinger om finanslov

Professor Marina Bergen Jensen foran den multifunktionelle klimaskærm.

Skybrud bør håndteres ved kilden

Biofos her er et af de relativt få vandselskaber, der arbejder seriøst med nedbringelse af lattergasemission. Det skal der laves om på nu.

Bedre vilkår for reduktion af lattergas

Økonomisk regulering understøtter en effektiv grøn omstilling

Danmark oplever stigende mængder vand, både fra siden, fra oven og fra neden - og det er langt fra altid, at udfordringerne håndteres hensigtsmæssigt.

Stigende mængder vand skal håndteres mere fornuftigt

Helt urenset drikkevand er en myte; det beluftes og sendes gennem filtre alle steder - også her i Hjørring, som derudover bruger aktivt kul.

Urenset drikkevand er »en Morten Korch-forestilling om Danmark«

Skaller fra kokosnødder fanger pesticidrester

Skaller fra kokosnødder fanger pesticidrester

Klimasikring på vej op i gear

Klimasikring på vej op i gear

Skybrudstunnelen under Vigerslevparken i Valby her er cirka 3 meter i diameter. Den nye bliver 4,7.

Både mennesker og natur sikres med Danmarks største skybrudstunnel

Brædstrup Renseanlæg har to parallelle spildevandslinjer, så den ene kan bruges til test med f.eks. ozon, og den anden til almindelig rensning.

Ozon fjerner medicinrester effektivt

Effektivisering af vandsektoren kræver en ny model

En effektiv, presset vandsektor – der skal have (endnu) bedre styr på dimensionerne

En effektiv, presset vandsektor – der skal have (endnu) bedre styr på dimensionerne

Den danske vandsektor er blevet mere effektiv

Den danske vandsektor er blevet mere effektiv

Daglig leder af Vestamager pumpedigelag Sven Norup foran havet, der ser roligt ud denne dag - men i januar 2017 var det blot 5 cm fra at skylle over det gamle dige i baggrunden.

Stort hul i kystbeskyttelsen af hovedstaden er nu lukket

Oprindelig pegede Novafos og Hofor på, at Danmarks største skybrudstunnel kunne have udløb lige ved Svanemøllestranden bag projektleder Mathias Elle. Men nu tyder alt på, at udløbet flyttes længere væk - så området her også i byggeperioden vil kunne bruges rekreativt.

Ændret udløb for Danmarks største skybrudstunnel

Hvad er prisen for klimatilpasning – eller mangel på samme?

Mere end 1.000 delegerede fra hele kloden er i disse dage til storbyernes klimatopmøde i København - for bl.a. at høre om successer som Cykelslangen og havnens badevandskvalitet.

Ugen med vand: Klimatopmøde, gode wc-råd og dårligt drikkevandsnyt

Boligkøbere er i øjeblikket nærmest på herrens mark ift. det nye klimas påvirkning, påpeger to professorer. De anbefaler indførsel af et klimamærke - efter samme model som energimærket.

Boligkøbere får ikke nok klima-oplysninger 

Holland har en århundredelang tradition for at sikre kysterne mod Nordsøen, her et dige ved Vlissingen.

Holland viser vejen på kystbeskyttelse

Camilla Hvid, Nina Caspersen og Bo Bonnerup diskuterer planerne for renovering af Ålebækken renseanlæg - der ikke er effektivt nok i dag: Cirka 20 gange om året fosser opspædet spildevand som her direkte ud i Mølleåen via rørføringen til venstre.

Fra gråt spildevandsanlæg til grøn ruinpark

Biolog Kim Michelsen foran U11 - det kloakoverløb, der har (for)fulgt ham næsten hele hans liv, og som stadig lukker alt for meget fosfor ud i naturen.

U11 – kloakoverløbet, der dræbte hovedstadens største ferskvandsområde

Efterårs- og vinterstorme i det nye klima kan være dyre. Også meget dyrere end gængse beregningsmetoder opgør. Det risikerer at forvride beslutningsgrundlaget for klimasikringsprojekter.

Klimaskader er langt dyrere end vi tror

Afdelingsleder hos Niras Klaus Christensen installerer en vandstandslogger i en sø i projektområdet i Egedal.

Mange gummistøvle-ture spares med nye IoT-målere