Vandgang 2020: Hvad skal vi bruge det kommende efterår til?

Vandgang 2020: Hvad skal vi bruge det kommende efterår til?

Læsning til sommerpausen? De mest populære artikler – og de bedste af de oversete

Læsning til sommerpausen? De mest populære artikler – og de bedste af de oversete

Vand(kamp) 2020: konkurrence, kloakoverløb, kemiske stoffer, klima og corona

Vand(kamp) 2020: konkurrence, kloakoverløb, kemiske stoffer, klima og corona

Hofor-teori: Defekt lufthane fik vandledninger til at revne 10 steder i København

Hofor-teori: Defekt lufthane fik vandledninger til at revne 10 steder i København

Ugens vand: Havet udsættes for meget skidt - og et par solstrålehistorier

Ugens vand: Havet udsættes for meget skidt - og et par solstrålehistorier

Det ser idyllisk ud på overfladen, men der lukkes hvert år mange millioner liter næsten urenset spildevand ud i vandmiljøet via kloakoverløb.

Ny statistik: Disse kommuner udleder mest spildevand via kloakoverløb

ARTIKELDEBAT
Henrik Rasmus Andersen3 uger siden
" .. det store udligningsbassin på 1.360 liter, .." Er omtrent et lille havebassin. Der er nok gået noget galt med millioner liter eller m3. ".. som tilbageholder alt over 6 mm – hvilket…
Niels Bent Johansen2 måneder siden
Jeg tror ikke der er noget forsyningsselskab som ikke højt ønsker at investere i både reduktion af overløb, forbedret rensning og samtidigt klimatilpasning. Der er dog det problem, at…
Niels Bent Johansen2 måneder siden
På den korte bane bør Københavns Kommune opgive at bygge ovenpå ledningen - den var der først og er formodentligt tinglyst. Det er også noget rod at bygge ovenpå en så vigtig ledning mht…
Sådan så byggepladsen ved den nye Storstrømsbro ud i vinter. Oversvømmelserne har været med til at forsinke dette og andre byggeprojekter betydeligt.

Vinterregnen har forsinket byggerier mere end corona

Flemming Bomholt Møller og Morten Nickelsen foran Danmarks, måske Europas største overløbsrist.

Danmarks største overløbsrist har udløb til Døde Å

EU-kommissionen har i årevis kritiseret, at især danske vandløb er i ukendt kemisk tilstand. Dermed mangler der viden til at vurdere, om miljøfarlige stoffer udgør et problem for vandmiljøet.

Nu skal der styr på kemi i vandmiljøet

Mariann Brun med nogle af de nye regnvandsledninger til toiletskyl og tøjvask, der er gjort lilla, for at man ikke skal forveksle dem med de blå til drikkevand.

Her kan genbrug af regnvand (formentlig) betale sig

Red Limfjorden fra oversvømmelser med barriere frem for indsnævring

Red Limfjorden fra oversvømmelser med barriere frem for indsnævring

Jørgen Bülow Beck, direktør, Havnecon Consulting
Ugens vand: Forsmag på den nye sommer – og på nye vilkår for sektoren

Ugens vand: Forsmag på den nye sommer – og på nye vilkår for sektoren

Mathias Utoft Jørgensen ved Julsø, et af de mange vådområder, som flere kommuner deles om, og som skal tænkes ind i helhedsplanen for Gudenåen.

Den nye vandmedarbejder: En holistisk blæksprutte

Hvis alt går efter planen, vil Espergærde Strand blive markant mindre plaget af kloakoverløb - og dermed gule og røde flag - fra sommerferien 2022.

Hurtigere ombygning af renseanlæg skal bremse kloakoverløb

Bred politisk aftale om en energi- og klimaneutral vandsektor

Bred politisk aftale om en energi- og klimaneutral vandsektor

Et forbedret datasystem nedbringer nu usikkerhederne på målingerne af kloakoverløb betydeligt. Men der skal installeres flere målere for at få usikkerhederne endnu længere ned, så man politisk kan forbedre incitamentet til at gøre noget ved overløbene.

Nu kommer der bedre data for kloakoverløb

Det er ved tunnelen i baggrunden at man ville have risikeret de største oversvømmelser, hvis Geus ikke havde udviklet en ny grundvandsmetodik.

Motorvej skabte ny metodik for grundvandsmodeller

National plan skal komme giftig spildevandscocktail til livs

National plan skal komme giftig spildevandscocktail til livs

Carl Valentin, MF og miljøordfører, SF
Ugens vand: Havet sletter (stadig) ikke alle spor. Men sætter stadig større spor

Ugens vand: Havet sletter (stadig) ikke alle spor. Men sætter stadig større spor

Idyllisk ser det ud. Men skiltet på skraldespanden fraråder badning, fordi vandet er forurenet pga. en eller flere ukendte fækale kilder.

Det store mysterium om de fækale bakterier i badevandet

Projektleder Anna Als Nielsen foran nogle af Svendborgs meget lavtliggende - og oversvømmelsestruede - bygninger.

Havneområde skal sikres med en blå kant

Seniorkonsulent Joan Krogh fra Niras - en af de tre rådgivere, der er involveret i at genbruge jord til klimasikring af et nyt byområde ved Hillerød.

Genbrugsjord skal beskytte ny bydel mod oversvømmelser

Biofos er blandt de få spildevandsselskaber, der overvåger lattergas - men som resten af branchen mangler man incitamenter til at reducere udledningen effektivt. De er nu på vej - sammen med øgede krav til fosfor-genanvendelse.

Nye krav til lattergas og fosfor på vej fra Christiansborg

Carl-Emil Larsen, direktør i Danva.

Politiske krav kan nedbringe antallet af overløb

Øresunds havmiljø og badende bliver langt mere belastet af jævnlige kloakoverløb efter skybrud og kraftig regn, end farvandet ville være af de fem dages spildevandsudledning fra Hofor, der nu er udskudt til efteråret.

Analyse: Shitstorm handler om få dråber i spildevandshavet

Direktør Carl-Emil Larsen og kontorchef Tone Madsen, klar til vandkamp.

Vandkamp: Kan sektoren virkelig effektivisere for næsten fire milliarder?

Bakterier vil ikke dø: Nu UV-bestråles vandet på Aarhus Rådhus

Bakterier vil ikke dø: Nu UV-bestråles vandet på Aarhus Rådhus

Aksel Kirkeby på vej ned i spildevandspumpestationen. I baggrunden det ekstra mellemstykke og røret med rensegrisafsenderen.

Aksels automatiske rensegris får styr på svovlbrinte

Der er udsigt til den nye asfaltfabrik fra Farremosen, som huser sjældne og EU-beskyttede arter. Derfor skulle vandrensningen under fabrikken være ekstra effektiv.

Sjældne padder fordobler prisen på asfaltfabriks vandrensning

Ugens vand: Fakta-døve politikere og fortidens synder spøger igen

Ugens vand: Fakta-døve politikere og fortidens synder spøger igen