Kan slam fra et af Danmarks mest forurenede vådområder virkelig genbruges?

Kan slam fra et af Danmarks mest forurenede vådområder virkelig genbruges?

Den kemiske industris vugge; et Klondyke med store konsekvenser for vandmiljøet

Den kemiske industris vugge; et Klondyke med store konsekvenser for vandmiljøet

Vi er dårlige til at holde på regnvandet i byerne

Vi er dårlige til at holde på regnvandet i byerne

Ugens vand: Både havet og gamle forureninger truer kysterne

Ugens vand: Både havet og gamle forureninger truer kysterne

Ny miljøvenlig teknologi fjerner antibiotikaresistente bakterier fra spildevand

Ny miljøvenlig teknologi fjerner antibiotikaresistente bakterier fra spildevand

Miljøstyrelsen vil fritage Cheminova for at rense op efter sig selv

Miljøstyrelsen vil fritage Cheminova for at rense op efter sig selv

ARTIKELDEBAT
Jan Tøibner2 uger siden
Når nu en særdeles erfaren fagchef for klimatilpasning i et af landets største vandselskaber gør opmærksom på, at der i den nye bekendgørelse er lagt en administrativ tung byrde ind, som…
Michael Rothenborg3 uger siden
Tak for kommentar. Som jeg også har svaret i mails til dig, er der tre hovedpointer i artiklen: Der er fisket rigtig mange stenrev op af danske farvande. Disse stenrev er gode for…
Rasmus Kruse Andreasen4 uger siden
Blot så mit budskabet står mere klart, har jeg et par bemærkninger til KL’s kommentarer: (1) Ja, ved oversvømmelsesbeskyttelse skal de der oversvømmes naturligvis betale. Også inde i land…
 

Der er brug for nye teknologier på renseanlæggene

Nerea Uri Carreño, ErhvervsPhD-studerende, Vandcenter Syd
Ugens vand: Nye kampe om skadelige stoffer i drikke- og spildevand

Ugens vand: Nye kampe om skadelige stoffer i drikke- og spildevand

Glemt kildevæld under en park kan mindske udtørring af Københavns Søer ... måske

Glemt kildevæld under en park kan mindske udtørring af Københavns Søer ... måske

Ny kæp i hjulet for vandselskabers blågrønne byplanlægning

Ny kæp i hjulet for vandselskabers blågrønne byplanlægning

Bedre kloakstyring kan afhjælpe overløb og oversvømmelser

Nyt digitalt værktøj opdager slidte ledninger, inden de bliver dyre at reparere

Nyt digitalt værktøj opdager slidte ledninger, inden de bliver dyre at reparere

Regnvandsrensning gør rekorddyrt klimaprojekt markant billigere

Regnvandsrensning gør rekorddyrt klimaprojekt markant billigere

Vandløb kan være en bedre og billigere mulighed end afledningstunneller

Ugens vand: Uønskede stoffer i vandet – og uønsket vand på land

Ugens vand: Uønskede stoffer i vandet – og uønsket vand på land

Hvor skal hovedstadens femte store skybrudstunnel løbe hen?

Hvor skal hovedstadens femte store skybrudstunnel løbe hen?

Medicinrester kan i højere grad renses på kommunale anlæg

Medicinrester kan i højere grad renses på kommunale anlæg

Kommunerne har et ansvar for at sikre drikkevandet mod forurening

Kommunerne har et ansvar for at sikre drikkevandet mod forurening

Finn Bøye Nielsen, stifter af og administrerende partner, Dansk Drikkevandskontrol
Grødeskæring i vandløb og søer kan ske mere skånsomt med pincet

Grødeskæring i vandløb og søer kan ske mere skånsomt med pincet

Gudenåens gordiske knude: Danmarks største kunstige sø skal fjernes eller reduceres i størrelse

Gudenåens gordiske knude: Danmarks største kunstige sø skal fjernes eller reduceres i størrelse

Lad os gøre byen mere permeabel

Lad os gøre byen mere permeabel

Ugens vand: Der er gået (endnu mere) politik i vandmiljøet og spildevandet

Ugens vand: Der er gået (endnu mere) politik i vandmiljøet og spildevandet

Risiko for vandområder: Indsatser mod generationsforureninger fremrykkes

Risiko for vandområder: Indsatser mod generationsforureninger fremrykkes

Modige kommunalpolitikere = lettere kystsikring

Modige kommunalpolitikere = lettere kystsikring

Klog inden skade: Klimaprojekter manglede det gyldne mellemled

Klog inden skade: Klimaprojekter manglede det gyldne mellemled

»Vi vil ikke separatkloakere bevidstløst«

»Vi vil ikke separatkloakere bevidstløst«

I alt er 1.061 tanke omkring Fukushima-værket fyldt med behandlet vand.

Ti år efter Fukushima: Gigantiske tanke med forurenet vand hober sig op

Principiel sag om genbrug af sediment til kystbeskyttelse havner på ministerens bord

Principiel sag om genbrug af sediment til kystbeskyttelse havner på ministerens bord

Vandkraftværker er ikke grønne i EU-øjne, hvis de påvirker vandområder negativt

Vandkraftværker er ikke grønne i EU-øjne, hvis de påvirker vandområder negativt

Ugens vand: Forbedret og forværret vandmiljø – og bakteriefyldt drikkevand

Ugens vand: Forbedret og forværret vandmiljø – og bakteriefyldt drikkevand

Tip os om event

Har du et event, der kunne være relevant for Watertech?

Så tip os om eventet på kalenderpro@ing.dk