Siden 2014 har Nature Impact lavet afstrømningsmålinger på grønne tage, bl.a. her ved Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Grønne tage kan tage vand – men er det noget, der batter?

Lille bæk, stor ståhej: Syvbækken i Roskilde Kommune er blevet centrum for et principielt slagsmål om rensning af spildevand i det åbne land.

Spildevand på landet skal også renses af hensyn til åer og søer

Den nye cocktail af UV og brintoverilte kan styrke tilliden til drikkevandet, mener projektleder Martin Bymose fra DGE. Uafhængige eksperter er knap så sikre.

Ny renseteknologi mikser UV med brintoverilte

Hovedløs praksis: Forbrugere skal stadig aflæse vandmålere to gange

Hovedløs praksis: Forbrugere skal stadig aflæse vandmålere to gange

Fungerer overvågningen af vandmiljøet optimalt? Karen Søgaard Christiansen; Mads Høhne Kromann, Maja Juul Toft og Christian Rundblad diskuterer klimaprojektet ved Nymosen i Vangede.

Kemiske stoffer i vejvand kan – og skal – bremses

Tre skridt hen mod integreret og mere effektiv vandhåndtering

Tre skridt hen mod integreret og mere effektiv vandhåndtering

ARTIKELDEBAT
Søren Erikstrup21 timer siden
Problemerne med målerdata mellem vandværker og spildevandsselskaber stammer helt tilbage fra Folketinget vedtog lovene om afregning af spildevand efter målt vandforbrug, som skete lang tid…
Michael Rothenborg2 måneder siden
Hej Søren Spændende input. Har du lyst til at uddybe og skrive et Synspunkt om det - så vil vi meget gerne lægge spalteplads til. bn, Michael, redaktør, WaterTech
Søren Erikstrup2 måneder siden
Medfinansieringsbidraget blev opfundet af den daværende regering og KL, således at kommunerne kunne undgå at trække penge op af lommen og i stedet lade kommunens brugerfinansierede…
Fodring forbudt? Vil I have brød, så lad være med at flyve til Frederiksberg.

Ugens vand: Skærpede miljøregler, bedre klimasikring? Det handler om rettidig omhu.

Det dur slet ikke med silotænkning på klimaområdet. (Foto fra Vordingborg Havn, 2018).

Forsker: Riv siloerne ned på klimaområdet

Tåsinge Plads i Klimakvarter Østerbro, hvor beboerne har fået ny bynatur lige udenfor døren.

Klimaprojekter kan løfte sundhed markant

Flere af generationsforureningerne er ikke endeligt kortlagt. Her undersøger Region Syddanmarks rådgiver DMR og borefirmaet Kristian Rytter A/S den gamle losseplads i Grindsted by.

Trusler mod vand og sundhed trumfer i forureningssager

Den store genopbygning af vandværket ved Søndersø i Værløse er i fuld gang.

Sådan genopbygger man et vandværk fra grunden

Den tidligere losseplads Svanesø bliver snart renere, end den har været i næsten 100 år.

Nu bliver den tidligere Sorte Sø endnu grønnere

Vi skal kickstarte eksporten af vandteknologi i 2020

Jesper Daugaard , Formand, DI Vand
Ugens Vand: Regionerne tittede frem. Og blandede udsigter for drikke- og spildevand

Ugens Vand: Regionerne tittede frem. Og blandede udsigter for drikke- og spildevand

De sårbare drikkevandsområder der kan beskyttes bedre, end de bliver i dag, udgør cirka otte procent af de i alt cirka 300.000 hektar drikkevandsområder på landsplan.

Oplagt mulighed for bedre beskyttelse af drikkevand udnyttes ikke

Kommunerne efterlyser bedre værktøjer til at dæmme op for oversvømmelser og andre konsekvenser af klimaændringerne; her er der højvande i Storåen i Holstebro.

Den lokale klimaindsats skal styrkes

Postdoc Jing Ai fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet blander en grøn rust-suspension med benkul i en handskeboks.

Rust og forkullede knogler skal give renere grundvand

Årets Vand: Et år med stigende bølgegang – men også fortsat dødvande

Årets Vand: Et år med stigende bølgegang – men også fortsat dødvande

Usædvanlig mange danske vandvirksomheder ligger i en radius på kun godt en halv times bilkørsel fra søhøjlandet omkring Silkeborg (her Mossø ved Skanderborg). Hvorfor mon?

Hvorfor er der et østjysk Vandhøjland?

Den erfarne naturgenopretter Mogens Bjørn Nielsen ved en af de kraftigste pumpestationer i Danmark; i Fannerup på Djursland. I baggrunden den gamle sø, der visse steder ligger mere end to under havets overflade.

Kan det betale sig at genskabe Jyllands største sø?

Oversvømmelser fra Store Vejleå har hidtil truet mange ejendomme på den københavnske vestegn, men truslen er blevet markant mindre med en nødpumpestation ved Øresund.

En slusepumpe holder åen nede – i hele seks kommuner

Sådan så der ud ved Rågeleje i Nordsjælland efter stormen Bodil i december 2013. Kun strandfodring kan genopbygge strandene effektivt, mener rådgiverne i det store kystsikringsprojekt - men det kan komme i karambolage med EU-juraen.

Strandfodring risikerer at skade EU-natur

Nyt middel i kampen for rent drikkevand: vandbøfler

Nyt middel i kampen for rent drikkevand: vandbøfler

Flere veje omkring Aarhus var ufremkommelige efter monsterregnen i august 2012.

Findes der en Aarhus-metode for klimatilpasning?

Louie med snuden i sporet: Hvor er der klorerede opløsningsmidler, der kan være til fare for grundvandet?

Han snuser sig frem til forureningen

Biofos er blandt de ganske få spildevandsselskaber, der har fået kortlagt miljøskadelig kemi i deres udledninger; i en rapport som DHI har lavet til Miljøstyrelsen.

Branchefolk: Danmark har ikke styr på kemi i vandmiljøet

Helt urenset drikkevand er en myte; det beluftes og sendes gennem filtre alle steder - også her i Hjørring, som derudover bruger aktivt kul.

Urenset drikkevand er »en Morten Korch-forestilling om Danmark«

Camilla Hvid, Nina Caspersen og Bo Bonnerup diskuterer planerne for renovering af Ålebækken renseanlæg - der ikke er effektivt nok i dag: Cirka 20 gange om året fosser opspædet spildevand som her direkte ud i Mølleåen via rørføringen til venstre.

Fra gråt spildevandsanlæg til grøn ruinpark

Biolog Kim Michelsen foran U11 - det kloakoverløb, der har (for)fulgt ham næsten hele hans liv, og som stadig lukker alt for meget fosfor ud i naturen.

U11 – kloakoverløbet, der dræbte hovedstadens største ferskvandsområde

For at forstærke kystdiger graver hollænderne lerjord op af et Natura 2000-område i den saltholdige marsk. Dermed dannes en helt ny saltsø med en ø - det er helt ok, ifølge den hollandske tolkning af EU's naturregler.

Tolker Danmark EU’s naturregler for stramt?

access_time23. jan 12:00
access_time27. jan 10:00
access_time29. jan 16:00