Manglende genberegninger fra Miljøstyrelsen medvirker til strandet beskyttelse af vandboringer

Manglende genberegninger fra Miljøstyrelsen medvirker til strandet beskyttelse af vandboringer

Miljøstyrelsen er medskyldig i det langsomme tempo i beskyttelsen af de såkaldte BNBO’er, påpeger Danske Vandværker. Styrelsen erkender »procestid«, men skyder en del af ansvaret videre til kommunerne.
26. jan kl. 18:02
Ny vandløbsplan: Fliser skal måske blive liggende – selv om de skader vandmiljø og klimatilpasning

Ny vandløbsplan: Fliser skal måske blive liggende – selv om de skader vandmiljø og klimatilpasning

Fliserne i Harrestrup Å i København skal fjernes for at opnå god økologisk tilstand og mindske risikoen for oversvømmelse, fastslog et dispositionsforslag for et par år siden. Men nu er der planer om at spare dele af projektet væk.
 
For mange kommuner har ikke levet op til deres ansvar for at passe på drikkevandet
Synspunkt

For mange kommuner har ikke levet op til deres ansvar for at passe på drikkevandet

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand.Alle er enige om, at drikkevand er en vigtig ressource, og vi siger til hinanden, at vi passer på grundvandet og beskytter vores drikkevand.Men vi passer ikke godt nok på vores drikkevand, og der skal handling til nu, hvis vi også skal kunne levere rent drikkevand i fremtiden.Kommunerne lever ikke op til deres ans
Den grønne omstilling er et fælles projekt for hele vandsektoren
Synspunkt

Den grønne omstilling er et fælles projekt for hele vandsektoren

Vi kommer ikke udenom det; Den danske vandsektoren er ikke helt i mål, når det kommer til den grønne omstilling og klimaneutralitet. Vi er en sektor, som bruger meget energi, når vi pumper såvel det rene som det mindre rene vand fra et sted til et andet.