business Mere om Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet
VCØB's logo

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggebranchen (VCØS) samler, udvikler og formidler viden om cirkulær økonomi i byggebranchen, og yder gratis vejledning til bygningsejere, entreprenører og kommuner mv.

Videncenteret blev etableret i 2016 og finansieres af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

listOmtale af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Byggeaffald kan hurtigt blive tabt af syne

Gustav Gansted , Fagspecialist  Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet , 20. aug 2020 05:45

En større del af de omkring 5 mio. tons byggeaffald, som bygherrer i Danmark producerer hvert år, skal genanvendes. Men på affaldets rejse mod genanvendelse kan kæden hurtigt hoppe af – så hvordan sikrer man sig som bygherre eller entreprenør, at byggeaffaldet rent faktisk bliver genanvendt? Den store udfordring er, at genanvendelse typisk sker gennem mange forskellige led i affaldskæden – fra affaldsproducent (som på byggepladser oftest er bygherren) via affaldsindsamlere til slutmodtager.

Bygge- og anlægsaffald skal spores bedre

Nye krav i affaldsbekendtgørelsen gør det muligt at spore, hvor bygge- og anlægsaffald kommer fra, hvad det indeholder, og hvor det bliver af. Målet er at gøre det lettere at genanvende bygge- og anlægsaffaldet, og det er centralt for den cirkulære økonomi, skriver Anke Oberender, der er leder af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), i dette synspunkt.